Narodna skupština Republike Srbije potvrdila je Sporazum Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o saradnji u oblasti biljnog karantina i zaštite bilja.

 

Navedeni sporazum predstavlja nastavak kontinuirane višegodišnje saradnje koja je započeta Sporazumom o slobodnoj trgovini Ruske Federacije i Republike Srbije sa ciljem da se unapredi uzajamna privredna saradnja obe zemlje.

 

Republika Srbija je jedina država u Evropi koja ima potpisan Sporazum o slobodnoj trgovini sa Ruskom Federacijom i predstavlja veliki adut u privlačenju investicija u odnosu na druge zemlje u regionu.

 

Sporazum Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o saradnji u oblasti biljnog karantina i zaštite bilja trebalo bi da doprinese olakšavanju procedura, ali i smanjenje carinskih barijera prilikom izvoza iz Republike Srbije na tržište Ruske Federacije sledećih proizvoda i to: voće, povrće, semeni i sadni materijal, kao i ostali proizvodi biljnog porekla pod uslovom da podležu fitosanitarnom pregledu.

 

S obzirom da je Ruska Federacija uvela sankcije ka određenom broju zemalja uz činjenicu da postoji pojačani izvoz proizvoda koji podležu obaveznom fitosanitarnom pregledu (pretežno voće i povrće) pojavila se potreba za inoviranjem postojećeg sporazuma iz 1996. godine.

 

Autor: LAWLife redakcija

Foto:   LAWLife redakcija

Aktuelno