Sa početka jeseni očekujemo novitet iz kuhinje KEC grupe, a u pitanju je “Priručnik o zaštiti podataka o ličnosti”, autora Tul Denisa i Mitić Tadije. U iščekivanju da knjiga izađe iz štampe govorili smo sa autorima.

 

Zašto ova knjiga i zašto sada?

 

Danas je tema zaštite ličnih podataka veoma bitna za sve nas, bili mi svesni toga ili ne. Revolucionarne promene u ovoj oblasti, koje su u Evropi nastupile sa GDPR-om, a kod nas donošenjem novog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, donele su dosta nesigurnosti i nespremni smo ušli u novo doba zaštite ličnih podataka.

 

Naša privatnost je mnogo više ugrožena danas, u modernom svetu, sa modernim tehnologijama. Mnoge kompanije eksploatišu naše lične podatke. S druge strane, naš lični interes je nezaštićen ukoliko mi sami ne znamo da ga zaštitimo. A to ćemo najpre znati da uradimo ako razumemo osnovne pojmove u ovoj oblasti i kako funkcioniše zaštita podataka o ličnosti.

 

Kancelarija Poverenika je jedan od modernijih državnih organa, koji izuzetno stručno obavlja svoj posao, ali kojem ujedno fali kapaciteta, odnosno budžeta za nova zapošljavanja, kako bi ispratio potrebe ZZPL-a. Ovaj organ je najodgovorniji za postupanje države u ovoj oblasti, a ima i nadzornu, odnosno inspekcijsku nadležnost. Time ovaj organ predstavlja pomirenje interesa države, kompanija i pojedinaca.

 

Zašto mi?

 

Mi imamo iskustva u praksi, iako praksa u Srbiji, u ovoj oblasti još uvek nije značajno rasprostranjena.

 

Denis se oblašću zaštite podataka o ličnosti bavi isto od 2018. godine, kada je pratio donošenje GDPR-a. On je od tada sproveo više postupaka usklađivanja poslovanja sa ZZPL-om I GDPR-om, u više internacionalnih i nacionalnih kompanija na teritoriji Republike Srbije. Takođe je sproveo i postupak usklađivanja poslovanja jedne opštine u Srbiji. Pored praktičnog rada, on se ovom oblašću bavio i sa teoretskog aspekta.

 

Tadija je svoju karijeru u oblasti zaštite podataka otpočeo u kompaniji Better Collective još januara meseca 2018. godine, kada je proveo jedan deo vremena u Kopenhagenu, a onda je istu nastavio u Srbiji, gde se bavio usklađivanjem poslovanja kompanija sa GDPR-om. On je i kreirao internet platformu ,,Otisak.org” za proveru stepena zaštite podataka o ličnosti kod organa javne vlasti, a koja je dostupna i besplatna za sve građane Srbije.

 

 

Šta je cilj knjige i ko je publika?

 

Cilj ove knjige je dvojak:

 

  • Napredak ove oblasti prava, odnosno struke (kroz otvaranje brojnih pitanja i zauzimanje stavova po određenim pitanjima);
  • Podizanje svesti kod sugrađana o zaštiti ličnih podataka.

 

Prvi cilj se tiče struke, a mi želimo da drugima u struci damo znanja koja smo sami morali na mnogo teži i dugotrajniji način sticati ovde i u inostranstvu. Kreirali smo ceo metod usaglašavanja sa ZZPL-om, koji ima veliku praktičnu primenu i može doneti direktnu korist svima koji se bave ovom oblašću. Sve ovo, je veoma bitno u struci gde nema mnogo knjiga i izvora. Potrebno je da razmenjujemo stručna mišljenja i razvijamo ovu oblast na viši nivo. Zajedno možemo mnogo više, a ova knjiga je naš mali doprinos, i nećemo stati ovde svakako. A radi smo da čujemo mišljenja drugih stručnjaka, teoretičara i praktičara.

 

Što se tiče drugog cilja, ova knjiga je pisana jednostavnim jezikom. Baš zato da bi znanja bila dostupna svim našim sugrađanima. Želimo da naši sugrađani znaju da zaštite svoju privatnost, jer to niko neće uraditi umesto njih. Čitajući ovu knjigu oni mogu videti šta su to lični podaci sve, koja su njihova prava povodom istih, kako kompanije moraju postupati sa tim podacima i koje mehanizme imamo u cilju zaštite naših ličnih podataka. Ovo bi u globalu moglo da utiče na podizanje svesti o ovim pitanjima na nivou društva. Obrazovanije društvo će imati i više stepen prava u konačnici.

 

Gde možemo nabaviti knjigu?

 

Knjiga je trenutno u pretprodaji tokom septembra, po promotivnoj ceni, a može se nabaviti od izdavača direktno, na linku.

 

Knjiga će početkom oktobra biti distribuirana svima koji je naruče u pretprodaji, a u prve dve nedelje novembra se očekuju promocije iste. Na promocijama će opet biti promotivna cena, ali generalno od oktobra će važiti puna cena. Prva velika promocija će biti održana u Novom Sadu, zatim će biti promocije u Beogradu i Nišu. Promocije će biti interaktivne i ujedno predstavljati i besplatnu edukaciju u cilju širenja svesti o ovoj oblasti, ali i mesto gde struka može da razmeni mišljenja. Za tačne datume promocija pratite izdavača i/ili autore na LinkedIn-u.

Aktuelno