U Registru privrednih subjekata je, zaklјučno sa 31.12.2023. godine, registrovano 108.575 preduzetnica, koje čine udeo od 34,00 odsto u ukupnom broju preduzetnika (323.128).

 

Takođe, registrovano je 40.905 žena – osnivačica i vlasnica udela u privrednim društvima. Od ukupno 150.011 lica koja su registrovana kao osnivači i vlasnici udela, žena čine udeo od 27,30 odsto.

 

Na čelu privrednih društava registrovano je 2.597 žena koje obavlјaju direktorsku funkciju i one čine 25,30 odsto ukupnog broja direktora (10.253), dok je 29.649 žena registrovano na funkciji zakonskog zastupnika. Od ukupno 109.790 registrovanih zastupnika, žene čine udeo od 27,00%.

 

Prateći podatke o polu registrovanih lica, u periodu 2019-2023. godine beleži se blagi pozitivan trend rasta broja preduzetnica i žena koje se registruju na funkciji osnivača, vlasnika udela i direktora. Tako je u odnosu na 2019. godinu, u 2023. godini je broj preduzetnica veći za 0,60 odsto, članica udela za 1,30 odsto i broj direktorki za 1,20 odsto. Ovaj rast je još uvek nedovolјan da bi se značajnije smanjio jaz između muškaraca i žena čiji se podaci vode u Registru privrednih subjekata, pa je i dalјe među preduzetnicima svaka treća žena, dok je među registrovanim osnivačima, vlasnicima i direktorima privrednih društava tek svaka četvrta žena.

 

 

Infografika o zastuplјenosti žena u privrednim subjektima prikazuje zbirne podatke na ovu temu.

 

Izvor: Agencija za privredne registre

Aktuelno