Srpski prosvetitelj i reformator, Dositej Obradović pre više stotina godina je rekao da: „Nema gorih ljudi od onih koji se protive prosvećenju i obrazovanju naroda. Takvi, da mogu, i sunce bi ugasili”.

 

LAWLife portal za pravo i privredu upravo želi da bude neizostavna podrška mladim, stručnim i afirmativnim sagovornicima i bude sastavni deo njihovih medijskih predstavljanja.

 

Sagovornik LAWLife portala za pravo i privredu je Ana Đokić, ekspert za odnose sa javnošću. Ana vam možda neće neposredno omogućiti da naplatite svoje znanje, ali će zasigurno doprineti da vaše predstavljanje u javnosti bude sadržajno, pravovremeno, kvalitetno, a što je najvažnije sa pravilima struke.

 

Ana Đokić je nakon osnovnih studija na Fakultetu političkih nauka (Odeljenje za novinarstvo i komunikologiju) stekla neophodno novinarsko iskustvo u štampanim, digitalnim medijima, ali i televizijskom novinarstvu u medijskoj kući „Ringier Axel Springer Srbija".

 

Iako je državna uprava kompleksan i sveobuhvatan pojam, Ana Đokić uspela je da kroz takav sistem da svoj stručan doprinos kroz rad Ministarstva za demografiju i populacionu politiku Republike Srbije, kao savetnik za medije.

 

Prethodni intervju sa Anom Đokić možete pročitati na sledećem linku.

 

Da li svaki privredni subjekt ima jedinstvenu strategiju kada su u pitanju odnosi sa javnošću ili nastupaju individualno?

 

Jedinstvena strategija odnosa sa javnošću privrednih subjekata ne postoji. Svaka priča je drugačija, svaki proizvod specifičan, te ne postoji univerzalni način komunikacije, već je potebno planirati individualnu strategiju za svakog klijenta, kako bi se postigli željeni efekti u javnosti.

 

 

Kada se govori o odnosima sa javnošću, mišljenja su podeljena. Da li se kroz odnose sa javnošću, na neki način, za cilj ima i želi promeniti mišljenje koje već neko ima ili se želi nametnuti, odnosno stvoriti mišljenje gde ga nije bilo ili se želi utvrdi postojeće mišljenje ili od svega navedenog po malo?

 

Upravo tako, sve navedeno može biti deo odnosa sa javnošću. U pitanju je planirana komunikacija i korake u cilju što bolje promocije proizvoda, odnosno klijenta.

 

Nažalost, mi nemamo čarobni štapić. Stvaranje novog, odnosno menjanje postojećeg mišljenja, postiže se upornim i vrednim radom na što boljoj afirmaciji pozitivnih stvari.  Ukoliko neko u tom procesu promeni mišljenje od negativnog ka pozitivnom, to je zato što je shvatio benefite i uočio razlike, odnosno saznao neke nove činjenice o određenom proizvodu, koje mu ranije nisu bile dostupne.

 

Poenta je zainteresovati javnost, transparetno predstaviti ono što klijent radi i kakav to uticaj ima na građane.

 

Može se reći da su privreda, privrednici i druga lica prilično nepoverljiva kada su u pitanju odnosi sa javnošću i za to Vas moramo pitati „Da li Vi prodajete u stvari maglu"?

 

Ukoliko klijent "pravi maglu", onda mu mi pomažemo da je proda. U suprotnom, odgovor je – ne.

 

PR, između ostalog podrazumeva kreiranje brenda, dobrog imidža, pozitivnog mišljenja o određenom proizvodu, poverenja javnosti u kompaniju ili osobu, te u kontekstu prodaje, mi činimo da se za našeg klijenta zna, postane prepoznatljiv a samim tim i proda svoj proizvod.

 

Da li je sve što neki privredni subjekt, privrednik i preduzetnik radi odnos sa javnošću?

 

Mogli bismo da odnose sa javnošću posmatramo i na taj način. Sve što se radi može i da se komunicira.

 

Da li smatrate da je bitno da se stvori afirmativna i pozitivna slika nekog privrednog subjekta, privrednika i preduzetnika u javnosti?

 

Apsolutno da. U trenucima velike konkurentnosti na tržištu, slobodno mogu reći da glavnu ulogu igra dobar pr.

 

 

Šta se dešava u situaciji, ako se ne uspe stvoriti ta slika, a profit, opstanak i vidljivost na tržištu budu i dalje aktuelni. Da li u takvim slučajevima možemo govoriti da odnosi sa javnošću ne mogu svima da pomognu?

 

Dobar brend i imidž idu ruku pod ruku, na pozitivnom pr-u treba raditi korak po korak, polako i planski. Galopirajući koraci neće doneti uspeh.  Odnosi sa javnošću ne mogu da pomognu onima koji prave greške iznova i iznova, imaju loše proizvode i ne rade na njihovom poboljšanju, kao ni onima koji ne žele pomoć.

 

Sledstveno navedenom, da li odnosi sa javnošću mogu da zaštite ugled i reputaciju privrednih subjekata i privrednika i u kojoj meri i da li možda mogu da nanesu štetu?

 

To je uvek mač sa dve oštrice, upravo zato treba biti veoma obazriv pri izboru osobe zadužene za PR. Svedoci smo da su brojni prirednici, ljudi na javnoj sceni, i drugi, zahvaljujući "ljudima od poverenja" u ulozi PR-a, uspeli da odu u sunovrat i potonu brzinom svetlosti. Isto tako, za neke ljude koji nemaju komunikacijske veštine, ali imaju obrazovane i vešte menadžere za odnose sa  javnošću u svom timu, možemo da kažemo da odlično predstavljaju to što rade. Komunikacija je osnov svih odnosa, te dobra komunikacija se može koristiti u službi zaštite ugleda i reputacije. Reagujući u pravom trenutku, na pravi način, možemo sprečiti da od jedne šibice izgori cela kuća.

 

Da li je pozitivno mišljenje jedini cilj odnosa sa javnošću privrednog subjekta?

 

Postoji više definicija na ovu temu.

 

Odnosi s javnošću predstavljaju umeće rada i govora, radi stvaranja pozitivnog mišljenja.  Takođe, to je i specijalna filozofija upravljanja, izražena u politici i praksi, koja se bazira na komuniciranju s javnošću, u cilju osiguranja međusobnog razumevanja i dobre volje. To je skup aktivnosti, usmerenih prema određenim ciljnim grupama javnosti, kako bi se pridobilo poverenje. Zahvaljujući razvoju nauke, tehnologije i sredstva komunikacije, danas nam je omogućeno brzo informisanje o svim promenama. Svrha praćenja promena u okruženju je da se izbegnu neprijatna iznenađenja i obezbedi odbrana klijenta na nastale događaje. Jedan od osnovnih zadataka odnosa s javnošću je pripremanje informativnih i obrazovnih programa, koji bi trebalo da doprinesu boljem razumevanju za određene situacije, izazvane promenama, i bržem prilagođavanju nastaloj situaciji.

 

Da li su odnosi sa javnošću i marketing povezani i ukoliko jesu, možete li nam reći u kojoj meri i na koji način?

 

Marketing se bavi prodajom, dok se PR bavi stvaranjem dobre klime za što bolju prodaju, zahvaljujući izgradnji dobrog imidža i brenda.

 

Razlika je u načinu komunikacije i ciljevima.

 

 

Da li smatrate da je se svako može baviti odnosima sa javnošću ili je potrebno i bitno angažovati stručno, kvalitetno i komptetentno lice kada su u pitanju odnosi sa javnošću?

 

Avionom mogu da upravljaju samo visokoobučeni ljudi za to, svemirskom letelicom takođe, da leči može samo doktor. Kako odnosi sa javnošću treba da drže kormilo, kako kompanija ne bi pala i nanela štetu ne samo sebi već i okruženju, pravilno usmere kretanje i lansiraju dobru priču tačno u centar ciljne publike, i u određenim situacijama "izleče" bolesti nastale lošim koracima, odgovor je da, ovim poslom se može baviti isključivo stručno, kvalitetno i komptetentno lice.