Kada govorimo o Ministarstvu privrede koje su to aktuelnosti i aktivnosti od značaja za privredu, privrednike, ali i građane Republike Srbije?

 

Ministarstvo privrede pruža institucionalnu podršku privredi kroz niz organizacionih jedinica. Ovi sektori uključuju Sektor za investicije u infrastrukturne projekte, Sektor za investiciona ulaganja, Sektor za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva, Sektor za privredna društva i registre, Sektor za privatizaciju, stečaj i industrijski razvoj, Sektor za kontrolu i nadzor u oblasti javnih preduzeća i Sektor za kvalitet i bezbednost proizvoda.

 

Ova raznovrsnost sektora ukazuje na to da je delokrug rada Ministarstva privrede sveobuhvatan i značajan kako za privredu, privrednike i preduzetnike, tako i za građane Republike Srbije.

 

Važno  je napomenuti da je dugi niz godina jedan od strateških prioriteta Vlade Republike Srbije i Ministarstva privrede pružanje iskrene, sadržajne i sveobuhvatne podrške sektoru malih i srednjih preduzeća, kao i preduzetnicima.

 

U 2023. godini, Ministarstvo privrede je izdvojilo značajna sredstva kako bi podržalo razvoj malih i srednjih preduzeća, tačnije 3.4 milijarde dinara bespovratnih sredstava. Ova inicijativa jasno ilustruje posvećenost Ministarstva privrede podršci ekonomskom razvoju zemlje, unapređenju poslovnog ambijenta i podsticanju preduzetništva.

 

Koji su to Programi podrške Ministarstva privrede?

 

U 2023. godini, Ministarstvo privrede sa svojim partnerima sprovodi sledeće Programe podrške:

 

  • Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2023. godini.

 

  • Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava po programu za podsticanje razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju i mlade u 2023. godini.

 

  • Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za žensko preduzetništvo u 2023. godini.

 

  • Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru programa podsticanja preduzetništva kroz razvojne projekte u 2023. godini.

 

 

 

Koliko navedeni programi realno pomažu privredi i da li ste zadovoljni odzivom, odnosno učešćem privrede?

 

Vlada Republike Srbije i Ministarstvo privrede prepoznali su potrebe privrede, izazove s kojima se suočava, bilo da se radi o proizvodnim procesima, modernizaciji ili investicijama u opremu pa do korisnika tih programa (početnici u poslovanju, mladi, žene preduzetnice i sl.)

 

Odziv na implementirane programe podrške je veoma pozitivan, što ukazuje na to da su navedeni Programi podrške prepoznati u privredi i da imaju podršku njenih korisnika.

 

Sledstveno navedenom, želim da istaknem da je od početka novembra, prošlo skoro dva meseca od objavljivanja Javnog poziva za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2023. godini. Zbog velikog broja pristiglih zahteva, primanje nove dokumentacije je obustavljeno.

 

Prema Vašim saznanjima i na osnovu prijava na programe podrške, istakli ste da postoji veliko interesovanje, Pored nabavke opreme, koji su se programi izdvojili kao podrška privredi?

 

Svaki program podrške ima svoje specifičnosti i nosi određene prednosti. Ono što je ključno jeste to je da su svi ovi programi podrške prepoznati u privredi i među privrednicima i da je odziv zadovoljavajući.

 

Ipak, želim da istaknem Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za žensko preduzetništvo u 2023. godini.

 

Naime, poznato nam je da je preduzetništvo ključni pokretač, ali i nosilac ekonomskog i celokupnog privrednog i društvenog razvoja.

 

Međutim, prepoznajemo da su muškarci ti koji dominiraju u preduzetništvu.

 

Kažu da je danas biti preduzetnik izuzetno izazovno i teško, a da je danas biti preduzetnica barem dvostruko teže i izazovnije.

 

Upravo kroz neposredni kontakt sa privredom svedok sam izazova, borbe i drugih aktivnosti sa kojima se suočavaju preduzetnice. Ponosan sam na činjenicu da je Vlada Republike Srbije kroz navedeni program pružila sistemsku podršku ženskom preduzetništvu, jer se upravo time daje podrška ženama za jačanje preduzetništva, odnosno omogućavajući im priliku da razviju i pokrenu sopstveni biznis.

 

Kroz program podrške preduzetnice imaju priliku da dođu do neophodnih finansijskih sredstava za otpočinjanje poslovanja, odnosno za nastavak poslovanja, pod povoljnijim uslovima i ono što je najvažnije pod okriljem države.

 

Rezultat ovog programa, ali i drugih programa podrške jeste ekonomsko osnaživanje žena, samostalnost, jačanje preduzetničkog duha i pružanje mogućnosti da posluju ravnopravno, izlazeći iz tradicionalnih oblasti poput proizvodnje i prodaje garderobe, računovodstvenih agencija, kozmetičkih i frizerskih salona.

 

Samim tim ovim programom se stvara prilika da i drugi biznisi budu dostupni u oblasti informaciono – komunikacionih tehnologija, marketinga, zelenih tehnologija, komunikacija i odnosa sa javnošću i sl.

 

 

Kakav je odnos Privredne komore Srbije prema ženskom preduzetništvu?

 

Siguran sam da kada se pomene žensko preduzetništvo prva asocijacija budu Branislava Simanić, direktorka Sektora preduzetništva i Privredna komora Srbije.

 

Upravo su Branislava Simanić i Privredna komora Srbije u nesporednom kontaktu sa preduzetnicama, pružajući nedvosmislenu podršku njihovom poslovanju. Kroz veliki broj aktivnosti doprinose ženskom preduzetništvu i pomažu institucijama da kreiraju programe podrške, kao što je program podrške ženskom preduzetništvu.

 

Dugo ste u privredi. Dolazite iz Privredne komore Srbije. Poznajte privredu. Kada posmatrate privredu iz institucionalnog ugla i neposrednog kontakta, da li postoji razlika i kakvo je vaše iskustvo?

 

Smatram da mi je upravo ta raznolikost doprinela i omogućila širu sliku, odnosno širu perspektivu u sagledavanju poslovnih izazova i aktivnosti. Možda je upravo to razlog zbog čega danas bolje i efikasnije obavljam posao, i brže i lakše donosim odluke.

 

Uloga, značaj i podrška Privredne komore Srbije privredi prepoznata je upravo od strane privrede, privrednika, preduzetnika, kao i od strane državne uprave, institucija i organizacija u Republici Srbiji i inostranstvu.

 

Danas, Privredna komora Srbije, predstavlja modernu instituciju koja je pre svega nosilac privredne aktivnosti kroz otvoreni dijalog sa privredom. Maksimalno je uključena u kreiranje poslovnog ambijenta od značaja za poslovanje privrede, te aktivno doprinosi oblikovanju regulatornog okvira i realizaciji brojnih projekata od važnosti za privredu.

 

Sa druge strane, Vlada Republike Srbije i sva ministarstva, pa i Ministarstvo privrede su partner Privredne komore Srbije u realizaciji velikog broja uspešnih inicijativa, projekata, događaja, poslovnih foruma, poseta državno – privrednih delegacija itd.

 

Nedvosmisleno, razlika u pristupu podrške i pomoći privredi postoji – suština i cilj su isti, a to je da se privrednim subjektima i privrednicima smanje troškovi, pojednostave administrativne procedure, i stvori podsticajni i odgovarajući ambijent.

 

Posebno želim da napomenem, da je u skladu sa tendencijama i vremenom u kojem živimo, veoma bitno da su insitucije Republike Srbije i Privredna komora Srbije prepoznale značaj savremenih tehnologija, inovacije, zelenu ekonomiju, a to znači da će privreda imati velike koristi od primene istih.

 

 

Kada posmatrate državnu upravu i druga ministarstva, kako deluje podrška i programi koje oni realizuju i da li se može izdvojiti nešto?

 

Nezahvalno je govoriti o programima i aktivnostima drugih ministarstava, ali je ipak potrebno istaći da su svi programi, pozivi i aktivnosti svih ministarstava usmereni na pružanje podrške privredi, privrednicima i građanima Republike Srbije.

 

Ipak, izdvojio bih Ministarstvo za brigu o selu koje je svojim sadržajnim pristupom i velikim brojem aktivnosti uspelo da oživi sela Republike Srbije i da život na selu približi uslovima u gradu, a sledstveno tome da privrednu aktivnost sela podigne na viši nivo, ali i da zaustavi migraciju na relaciji selo – grad.

 

Treba podsetiti da su nekad sela bila pred izumiranjem i gašenjem što je dovelo do masovnih migracija i činjenice da je na selu ostalo da živi i radi starije stanovništvo, radno neaktivno, ali i da je smanjena stopa nataliteta pri čemu je prirodni priraštaj bio negativan.

 

Zahvaljujući programima Ministarstva za brigu o selu, brojni su podsticaji za vraćanje mladih u ruralne sredine.

 

Preporod sela Srbije započeo je 2017. godine programom oživljavanja zadrugarstva “500 zadruga u 500 sela” i za četiri godine osnovano je 1.100 novih zadruga, a bespovratnim sredstvima pomoglo se 207 zadruga. Zatim je 2019. Godine osnovan Nacionalni tim za preporod sela Srbije.

 

Koliko su programi resornog ministarstva uspešni, govori i podatak da je dodeljeno preko 2.200 kuća u selima Srbije.

 

Takođe, treba posebno istaći i programe Ministarstva za brigu o selu koji se odnose na dodelu mini-buseva, pa je 847 sela dobilo redovan prevoz.

 

Kada sumiramo sve, selo više ne treba posmatrati isključivo kroz poljoprivredu, jer se u savremenom vremenu i uloga sela promenila. Cilj Ministarstva za brigu o selu jeste da selo bude obezbeđeno putnom infrastrukturom, vodovom i kanalizacijom, kvalitetnim sadržajem društvenog i kulturnog života, kao i drugim potrebnim sadržajem kako bi postojeće stanovništvo ne bi moralo da ide, a u isto vreme kako bi se mladi vraćali na selo i u selima porodično ostajati.

 

Poruka za kraj?

 

Privreda ne sme da stane i stoga je imperativ da preuzmemo ulogu nosioca privrednih aktivnosti ne samo u našem regionu, već i da budemo aktivni partneri i prema na istoku i na zapadu. Ovo je obaveza prema svim našim privrednicima koji očekuju da im budemo podrška u plasiranju njihovih proizvoda, roba i usluga na sva svetska tržišta.