Zašto ste baš odabrali da studirate stomatologiju i da se istom bavite?

 

Najpre moram da naglasim da me je fascinirao spoj medicine i praktično primnjivog iskustva koji stomatolozi ispoljavaju u svom radu sa pacijentima. Navedeno uz izvesnu dozu kreativnosti i neizbežan estetski momenat daje lepotu mom poslu. Naravno i sam osećaj kada se nekome pomogne i vrati osmeh na lice je neprocenjiva motivacija ne samo za rad, već i za konstantno napredovanje i usavršavanje u tom smislu.

 

Najupečatljivije iskustvo u dosadašnjem radu sa pacijentima?

 

Moram da napomenem da je svako iskustvo za sebe i svaki slučaj je autentičan na svoj način, ali ono što je zajedničko svakom mom dosadašnjem iskustvu je zahvalnost i satisfakcija koju vidim u očima pacijenta. Dok traje intervencija mi komuniciramo i očima zbog same prirode posla, a takva komunikacija se nastavi u tom smislu i nakon uspešnosti porpavke ili lečenja, a u vidu sreće i olakšanja koju na taj način ispolje, a ja je uočim.

 

Koliko pacijenti danas zahtevaju moderne estetske trendove od Vas samo da bi se zadovoljila potreba za lepim nauštrb svog zdravlja?

 

Svakako je bitno ono što pacijent želi, odnosno koju intervenciju želi da doktor sprovede, ali je upravo do stomatologa da najpre predoči pacijentu sve prednosti i mane željene intervencije, uvek rukovodeći se vrhovnim imperativom primum non nocere (najpre na naškoditi) i da usmeri pacijenta ka ozdravljenju. Na taj način, uz adekvatno usmeravanje stomatologa i neizbežno poverenje u odnosu na relaciji stomatolog – pacijent trebalo bi da se donese najbolja odluka u pogledu zdravlja kao jednog od vrhovnih ličnih dobara.

 

 

Koja je Vaša specijalnost?

 

Trenutno sam na specijalističkim studijama iz oralne hirurgije, a par godina sam provela i na posle diplomskim studijama na klinici za paradontologiju, što je svakako bilo interesantno iskustvo na putu mog profesionalnog usavršavanja i pre svega izazovno u svakom smislu.

 

Šta biste izdvojili da je najteže u poslu stomatologa?

 

Možda zvuči kao kliše, ali zaista volim svoj posao i ono što radim, ali možda izvesne smetnje predstavljaju sporadične poteškoće u komunikaciji sa pacijentima, kao i nesklad između njhovih očekivanja i mogućnosti na polju rešavanja zdravstvenog problema. Naravno da iste imaju potencijal da budu prevaziđene uz ono što sam na početku pomenula u vidu usmeravanja od strane stomatologa, uz neizostavno poštovanje autentičnosti odluke pacijenta u pogledu svog zdravlja.

 

Koji pravac u stomatologiji biste izdvojili da je trenutno najperspektivniji u lečenju pacijenata?

 

Svakako to je multidisciplinarnost, a onda i timski rad stomatologa posvećenih pacijentu. Naravno tu je neizostavna i dobra komunikacija između stomatologa međusobno, sve u cilju pronalaženja najboljeg rešenja aktuelnog problema.

 

Koja su Vaša očekivanja u budućem toku karijere?

 

Motiviše me težnja da budem bolja u svom radu, da se usavršavam jer sam pobornik permanentnog obrazovanja, što sve dovodi i do toga da mi se povećavaju kapaciteti da učinim ono što je najbolje za pacijenta i njegovo zdravlje.

 

 

Možete li izdvojiti jednu vrednost etičkog kodeksa lekara kojom se najviše rukovodite u svom radu?

 

Istakla bih stručnost i empatiju koje prema mom mišljenju ne mogu jedna bez druge i predstavljaju dve strane iste medalje. Ukoliko se radi na sebi, to predstavlja garanciju stručnosti, dok emotivno otupljivanje skreće fokus sa pacijenta i njegovog zdravstvenog stanja, te oduzima humanu dimenziju mom poslu i na kraju krajeva životnom pozivu.

 

Dr Bojana Vukadinović, stomatolog u White Clinic Belgrade