Komunikacija, zvuči tako jednostavno zar ne? Mogli bi smo reći: „Pa zar ne komuniciramo svaki dan?“

 

Da, tako je, komuniciramo. Nameće se samo čarobno pitanje: „Kako komuniciramo?”, a odmah zatim i „Da li nam naši naučeni obrasci svakodnevne komunikacije pomažu ili odmažu u ostvarenju planova i zacrtanih ciljeva?“

 

Na žalost, odgovor je najčešće ne!

 

Iskustvo je pokazalo da čovek vođen svojim instiktima, unutrašnjim porivima, strahovima, nadasve kompleksima, ali i željama, stremljenjima i očekivanjima, pravi kardinalne greške. Prevashodno je to slučaj u komunikacionoj situaciji koja mu je, iz nekog razloga, veoma važna. 

 

Iz ukazane tržišne potrebe, ali i velikog iskustvenog  promišljanja, nastala je nova naučna metodologija i patent pod nazivom „Komunikaciona inteligencija“, jedinstvena po svom sadržaju i nameni. Proizašla iz dugogodišnjeg istraživačko-akademskog rada potvrđuje premisu da čovekov celokupan rad na sebi, kao i njegova promišljanja i zapažanja, svoju konačnu potvrdu dobijaju tek kroz komunikaciju sa drugim ljudima.

 

 

Usmena interpersonalna komunikacija zadovoljava kako emocionalne, tako i društvene i kognitivne ljudske potrebe. U svim neprijatnim komunikacionim situacijama u kojima smo se našli bili smo ravnopravni učesnik komunikacionog čina. To što smo se loše osećali, posledica je otpisivanja moći koju imamo u komunikacionim transakcijama u kojima se nalazimo. Zašto dozvoliti osećaj neuspešnosti kada svaki pojedinac ima moć (ali i odgovornost) prilikom svakog komunikacionog čina i to u svakoj situaciji? 

 

Naučite najvažnije komunikacione tehnike i veštine i svaka vaša komunikacija

„radiće” za vas i ostvarenje vaših želja i potreba!

 

Ljudi koji su svojim postignućem postali uticajni i imućni u oblastima kojima su se bavili znali su za važnost komunikacione kompetencije. Jedan od njih, za koga se vezuje veliko bogatsvo, rekao je svojevremeno: „Umeće komuniciranja sa ljudima je proizvod koji se može kupiti kao šećer i kafa. I ja ću platiti za to umeće više nego za bilo šta drugo.“ Džon D. Rokfeler Senior

 

U nastavku teksta pogledajte uvodni video o novoj metodologiji.

 

https://www.youtube.com/watch?v=O-8neoxS_1Y

 

Nadam se da vam je tema interesantna. U narednim susretima dobrodošli ste da zajedno otkrivamo izazove inteligentne komunikacije. Naravno, pišite u komentarima ili na društvenim mrežama sa kakvim se izazovima vi suočavate kada je komunikacija u pitanju!

 

 

Do narednog čitanja...

 

Lep pozdrav,

 

Vaša Prof. dr Jelena Bajić 

 

Lični stav