Da li ste možda nekada razmišljali o komunikaciji u korporativnom, organizacionom kontekstu? Šta mislite koliko samo izazova i skrivenih zamki može da nosi komunikacija u takvom okruženju?

 

Postindustrijsko informatičko doba promenilo je način života i uspelo je da zamagli, čak i da izbriše granice između rada i slobodnog vremena, sfera privatnog i poslovnog života. Time je profesija postala jedan od nosećih stubova izgradnje i razvoja identiteta. Odatle sledi nit vodilja, odnosno cilj da se dokaže da je neophodan integrisani pristup koji adekvatno miri profesionalnu i personalnu sferu čoveka.

 

Korporacije, firme i organizacije veruju da su učinili veoma mnogo poslednjih godina na razvoju svojih ljudi. Da, uradili su sve što su mislili da treba i neki efekti nisu izostali. Videli su neke benefite, neke tek očekuju da će uočiti, ali i dalje postoji izvestan nesklad i eklekticizam u pogledu kvaliteta koji su dobili, i na žalost, iskustvo pokazuje da nisu skroz zadovoljni! Usvajanjem novih saznanja i veština, firme i  zaposleni razvili su mnoge kompetencije, ali nešto ipak nedostaje!

 

Da li ste obratili pažnju kako Vaši ključni zaposleni komuniciraju?

 

Stvaranje zdravog radnog ambijenta, radne motivacije zaposlenih, kao i dobre organizacione kulture, veoma zavisi od kvaliteta i učestalosti interpersonalne komunikacije, naročito strateški ključnih ljudi u timu. Posebno kreirana metodologija i patent „Komunikaciona inteligencija“ je i nastao u cilju isticanja velike važnosti i benefita adekvatne, inteligentne komunikacije, kako u ličnim, tako i u profesionalnim odnosima. Visoki menadžeri, ljudi na strateški važnim pozicijama, od kojih se zahteva kongruentnost u svakom trenutku i svakoj situaciji, danas moraju posedovati izuzetnu komunikacionu kompetenciju, jer od nje zavisi ostanak i opstanak na promenljivom globalnom tržištu XXI.

 

NEKA VAŠI NAJVAŽNIJI LJUDI

U FIRMI BUDU I NAJBOLJI U SVOJOJ BRANŠI.

INTELIGENTNA KOMUNIKACIJA ČINI RAZLIKU!

 

Način na koji komuniciramo sa okruženjem postaje naša sudbina kako lična, tako i korporativna. Visoko pozicionirani menadžeri u današnjem svetu moraju posedovati veoma istančanu komunikacionu veštinu, jer to im daje stratešku prednost. Nova naučna metodologija je i kreirana u te svrhe i to je danas koristan eliksir znanja i smernica na čijem izvoru se upravo nalazite.

 

 

Učinite da vaša komunikacija bude laka kao pero i da u svakom trenutku radi za vase dobro!  

 

U nastavku teksta pogledajte video i otkrijte čime ćemo se to sve baviti u cilju razvoja komunikacione inteligencije u narednom periodu:

 

Nadam se da vam je tema interesantna. U narednim susretima dobrodošli ste da zajedno otkrivamo izazove inteligentne komunikacije. Naravno, pišite u komentarima ili na društvenim mrežama sa kakvim se izazovima vi suočavate kada je komunikacija u pitanju!

 

 

Do narednog čitanja...

 

Lep pozdrav,

 

Vaša Prof. dr Jelena Bajić

Lični stav