Početak godine je period kada analiziramo postignuto u prethodnoj godini i pravimo planove za naredni period. Ukoliko niste zadovoljni svojim životom, ukoliko se ne dešavaju pozitivne promene i pitate se zašto je to tako, postoji samo jedan odgovor: "Zato što Vaš život zavisi samo od Vas, od toga koje ciljeve i koje životne vrednosti smatrate prioritetnim, kao i od toga koje aktivnosti preduzimate da bi se to što želite ostvarilo.

 

Čak 50% populacije ne razmišlja u kom smeru se kreće njihov život. Takve osobe prilagođavaju svoj život drugima ili jadikuju nad svojom situacijom i pri tome ništa ne preduzimaju da nešto promene. Najčešće za njih uvek je neko drugi kriv zašto nisu uspeli u životu, zašto su nesrećni ili zašto se nije ostvarilo nešto šta su priželjkivali da ostvare.

 

Prvo pitanje koje treba sebi da postavite jeste - da li ste zadovoljni svojim životom i u kojoj oblasti života treba nešto promeniti da biste živeli bolje i kvalitetnije. Često se dešava da kada osoba odluči da promeni život, odredi sebi više ciljeva iz različitih oblasti života, koje nije realno ostvariti u željenom roku.

 

Želimo da se nešto ostvari sada i odmah, i toliko želimo ostvarenje tog cilja da sebe ubedimo da mi za razliku od drugih to možemo ostvariti u mnogo kraćem roku i tako sebi postavimo nerealne ciljeve. Kao primer u svojim tekstovima navodim primer pravosudnog ispita.

 

Naravno da Vas može poslužiti sreća i da za nekoliko meseci učenja postoji mogućnost da položite pravosudni ispit, ali realnost je da je potrebno najmanje 6 meseci kontinuiranog rada kako bi se došlo do pozitivnog rezultata na ispitu.

 

Dakle, ako ste odlučili da nešto promenite u svom životu potrebno je:

 

1. Utvrditi i konkretizovati do detalja koji je to prioritetan cilj, koji bi vaš život promenio u narednom periodu. Napišite 10 ciljeva iz različitih oblasti života i od tih 10 ciljeva izaberite jedan cilj koji je prioritetan i koji bi vam kardinalno promenio život u narednom periodu. Veliki broj ljudi ne zna koji bi to bio prioritetan cilj za njih. Postoji više tehnika određivanja ciljeva. Stručnjaci koji se bave ovom oblašću preporučuju konkretizaciju najviše po tri cilja iz oblasti koje smatrate bitnim.

 

2. Cilj treba biti realan (ostvariv), merljiv (mogućnost praćenja realizacije), zavistan isključivo od Vas samih, odnosno Vaše aktivnosti na realizaciji cilja.

 

3. Zapišite svoj cilj. Samo 3% populacije zapisuje svoje ciljeve. U svojoj knjizi "Ono čemu nas ne uče na Hardvardskoj poslovnoj školi" Mark Merkomak govori o jednoj studiji koja je sprovedena na Harvardu u periodu između 1979. i 1989. godine i na osnovu koje je utvrđeno da 3% postdiplomaca koje je zapisivalo svoje ciljeve, deset godina nakon prve sprovedene ankete zarađuje deset puta više od preostalih 97 odsto diplomaca zajedno.

 

4. Definišite rok ostvarenja cilja. Bez roka cilj je samo želja. Određivanje roka podsvesno deluje na vas da ozbiljnije pristupite cilju. Na primer, uzmimo ponovo primer pravosudnog ispita - ako je sada januar, koliko vremena bi realno trebalo za spremanje pravosudnog i u kom roku je realno izaći imajući u vidu koliki broj stranica prosečno pređete po danu.

 

 

5. Napravite plan realizacije. Podelite svoj cilj na više manjih ciljeva i pratite realizaciju ostvarenog na nedeljnom, mesečnom i kvartalnom nivou. Svoja zapažanja u vezi realizacije cilja zapisujte. Svakog dana pogledajte svoje beleške o cilju, to će vas podsetiti koliko vam je bitno da realizujete cilj i uticati na Vas da aktivnije pristupite radu na ostvarenju cilja. "Svaka misao, plan, cilj ili ideja koji se kontinuirano nalaze u svesnom umu bivaju putem nadsvesnog uma neizbežno pretočeni u strarnost" - Brajan Trejsi.

 

6. Izlazak iz zone komfora. Prvi korak je najteži. On se suprostavlja sa Vašom dosadašnjom rutinom i načinom života. "Putovanje od hiljadu milja počinje jednim korakom" - Konfučije. Kada aktivnosti na ostvarenju cilja nakon tri nedelje, pređu u vašu novu rutinu, pobedili ste svoje staro "ja". Pravo vreme za promenu je upravo sada. Nema odlaganja, ni izgovora. Svakog dana najmanje 20% svog vremena uložite u ostvarenje cilja.

 

7.Koristite afirmacije. Svi mi imamo trenutke kada "zabagujemo", pomislimo da je nemoguće da ostvarimo to što želimo, da nemamo snage i energije da realizujemo ono što smo planinarali. Naša uverenja mogu biti naš najveći podstrek, ali i "kočnica" u ostvarenju cilja. Svako poboljšanje u vašem životu dolazi od promene vaših uverenja o sebi i svojim mogućnostima.

 

Većina ljudi je uspešna u životu onoliko, koliko to odluči da bude. "Onaj koji odustaje nikad ne pobeđuje, a pobednik nikad ne odustaje" - Napoleon Hil. Zamislite kako ćete se osećati kada ostvarite cilj. Neka osećaj i vizija uspeha budu vaša zvezda vodilja u narednom periodu. "Opšte je pravilo da čovek vrlo malo duguje onome sa čim se rađa - čovek je ono šta sam od sebe napravi" - Aleksander Grejem Bel.

 

Ukoliko imate jaku želju i realan plan, velika je verovatnoća da ćete svoj cilj ostvariti.

 

Autor: Danijela Nikolić, diplomirani pravnik i motivacioni govornik