Prema Porodičnom zakonu brak je zakonom uređena zajednica života žene i muškarca i može se sklopiti samo na osnovu slobodnog pristanka budućih supružnika.

 

Ukoliko u trajanju bračne zajednice dođe do toga da su bračni odnosi ozbiljno i trajno poremećeni ili ako se objektivno ne može ostvariti zajednica života supružnika, oni imaju pravo na razvod braka.

 

Razvod braka za sobom povlači i druga pitanja, kao što su vršenje roditeljskog prava i deoba zajedničke imovine, o čemu će u daljem tekstu biti reči.

 

Sporazumni razvod braka

 

Ukoliko je kod oba supružnikа prisutna volja da se razvodu, najjednostavniji način jeste Sporazumni razvod braka. U tom slučaju, supružnici zaključuju pismeni sporazum o razvodu koji ne mora da sadrži brakorazvodne razloge već je dovoljna njihova nesumnjivo iskazana saglasnost da se brak razvede.

 

Sporazum o razvodu braka obavezno sadrži i pismeni sporazum o vršenju roditeljskog prava i pismeni sporazum o deobi zajedničke imovine.

 

Sporazumni razvod braka kada supružnici nemaju zajedničku imovinu i maloletne dece

 

Ukoliko u toku trajanja braka supružnici nisu stekli zajedničku imovinu niti imaju maloletne dece, tada neće biti potrebe za ovim sporazumima. U tom slučaju odlazak supružnika pred sud u najvećem broju slučajeva nije potreban, već celu proceduru može da završi advokat za razvod braka. Važno je napomenuti da u bračnom sporu koji je pokrenut predlogom za sporazumni razvod braka supružnike ne može zastupati isti punomoćnik. Prema tome, najbolje je da u slučaju sporazumnog razvoda braka angažujete advokatsku kancelariju koja broji najmanje dva advokata kako biste sve završili na jednom mestu i na taj način minimizirali troškove.

 

Sporazumni razvod braka kada supružnici imaju zajedničku imovinu i/ili maloletne dece

 

Ukoliko u toku trajanja braka jeste bilo zajedničke imovine, tada su supružnici dužni da postignu sporazum o deobi te imovine kako bi se izbegli dugotrajni i skupi sudski postupci.

 

Ukoliko supružnici imaju maloletne dece, tada su dužni da postignu sporazum o vršenju roditeljskog prava koji može imati oblik sporazuma o zajedničkom vršenju roditeljskog prava ili sporazuma o samostalnom vršenju roditeljskog prava. U ovom drugom slučaju, sporazum mora imati određene obavezne elemente koji se odnose na poveravanje zajedničkog deteta jednom od roditelja, visinu doprinosa za izdržavanje deteta koje plaća drugi roditelj i način održavanja ličnih odnosa deteta sa drugim roditeljem. Ovde je važno napomenuti da će sud u svakom konkretnom slučаju procenjivati da li je sporazum roditelja o vršenju roditeljskog prava u najboljem interesu deteta, što znači da će sprovesti dokazni postupak.

 

Dakle, sud se neće mešati u sporazum supružnika da razvedu brak, ali će se i te kako mešati u njihov sporazum o deci. U praksi, sudije će prihvatiti sporazum o deci i bez sprovođenja dokaznog postupka ukoliko je sporazum takav da odgovara ustanovljenim standardima i ne postoje izgledi o narušenim porodičnim odnosima zbog kojih takav model vršenja roditeljskog prava ne bi bio u najboljem interesu deteta.

 

Razvod braka po tužbi

 

Pravo na podnošenje tužbe

 

U nedostatku sporazuma o razvodu, razvod po tužbi je jedini pravni način prestanka punovažnog braka za vreme života supružnika. Tužbu za razvod braka mogu podneti oba supružnika.

 

Pravo naslednika da nastave započeti postupak razvoda braka

 

Pravo na tužbu za razvod braka ne prelazi na naslednike supružnika, ali oni mogu nastaviti već započeti postupak radi utvrđivanja da je postojao osnov za razvod braka. Pravni interes naslednika se ogleda u tome što Zakon o nasleđivanju oduzima pravo zakonskog nasleđivanja preživelom supružniku ako je ostavilac pre smrti podneo tužbu za razvod braka a posle njegove smrti se pokaže da je ta tužba bila osnovana. Ovde možemo zapaziti da preživeli supružnik ne gubi pravo na nasleđivanje ukoliko je ostavilac u bračnom sporu imao svojstvo tuženog. Zbog toga se postavlja pitanje pravnog interesa naslednika umrlog supružnika da nastave postupak u situaciji kada je preživeli supružnik u bračnom sporu bio tužilac.

 

Razlozi za razvod braka

 

Tužbeni razvod braka temelji se na dva brakorazvodna uzroka:

 

  • Ozbiljna i trajna poremećnost bračnih odnosa
  • Objektivna nemogućnost ostvarivanja zajednice života

 

Posredovanje

 

Kada se podnese tužba za razvod braka, redovno se sprovodi posredovanje koje obuhvata postupak za pokušaj mirenja i postupak za pokušaj sporazumnog okončanja spora. Međutim, ukoliko jedan od supružnika ne pristaje na posredovanje sud će odlučivati o razvodu braka.

 

Vršenje roditeljskog prava i deoba zajedničke imovine

 

U postupku za razvod braka, ili po okončanju tog postupka supružnici zadržavaju pravo da se raspravi i o vršenju roditeljskog prava, kao i o deobi zajedničke imovine. Zbog kompleksnosti ove teme, o tome ćemo pisati u posebnom blogu.

 

Šta je jeftinije?

 

Bilo da se odlučite za sporazumni razvod braka ili razvod braka po tužbi, pored angažovanja advokata za razvod, imaćete obavezu plaćanja sudskih taksi.

 

U slučaju sporazumnog razvoda braka plaća se jedna sudska taksa u iznosu od 2.660,00 dinara, dok u slučaju razvoda braka po tužbi plaćate taksu na tužbu i taksu na presudu u ukupno iznosu od 5.320,00 dinara.

 

Što se tiče advokatskih usluga, kod tužbe za razvod braka advokat preduzima više radnji, zbog čega je to skuplja opcija. Ukoliko ne postoji sporazum supružnika, sud utvrđuje određene činjenice u svakom konkretnom slučaju što zahteva više pristupa na ročišta i pisanje više podnesaka. Zbog toga, savet advokata za razvod je, da ukolilko za to postoje mogućnosti, uvek pristupite sporazumnom razvodu braka.

 

Autor: Advokat Biljana Anđelković

Pravo