Osnivanje firmi na teritoriji Republike Srbije, predstavlja proces koji zahteva stručnost i poznavanje materije privrednog prava, radnopravnih odnosa te poreskog, upravnog, bankarskog prava kao i funkcionisanje birokratije. Složenost se ogleda u proceduri i primeni najpovoljnijeg rešenja za klijenta.

 

Da biste otvorili firmu, za početak je neophodno savetovanje oko izbora adekvatne forme.

 

Zakon o privrednim društvima poznaje sledeće forme: ortačko društvo, društvo sa ograničenom odgovornošću (D.O.O.), akcionarsko društvo (A.D.), komanditno društvo. Razlike između navedenih pravnih formi su jasno definisane zakonom u pogledu načina osnivanja, odgovornosti, osnivačkog akta i tako dalje.

 

Neke od odlika privrednih društva su:

 

ORTAČKO DRUŠTVO je privredno društvo dva ili više fizičkih ili pravnih lica koji su neograničeno solidarno odgovorni celokupnom svojom imovinom za obaveze društva. Ortačko društvo se osniva ugovorom o osnivanju i predstavlja društvo lica.

 

KOMANDITNO DRUŠTVO je privredno društvo najmanje dva člana, od kojih najmanje jedan član odgovara za obaveze društva neograničeno solidarno (komplementar), a najmanje jedan odgovara do visine svog neplaćenog uloga (komanditor). Komanditno društvo se osniva osnivačkim aktom. Komanditno društvo ne može obavljati sve delatnosti.

 

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU  (D.O.O.) je privredno društvo u kome jedan ili više članova društva imaju udele u osnovnom kapitalu društva, s tim da članovi društva ne odgovaraju za obaveze društva osim u slučaju probijanja pravne ličnosti (zloupotreba privrednog društva za lične ciljeve). D.O.O. ima osnivački akt, a ne statut. Minimalni osnovni kapital iznosi 100,00 dinara. Ne može obavljati sve vrste delatnosti.

 

AKCIONARSKO DRUŠTVO (A.D.) je privredno društvo u kome je osnovni kapital podeljen na akcije koje ima jedan ili više akcionara koji ne odgovara za obaveze društva osim u slučaju probijanja pravne ličnosti. A.D. je u zakonskoj obavezi da ima statut i osnivački akt. Sa ovom formom privrednog društva, moguće je obavljati sve vrste delatnosti. Dominantno je u poslovanju velikih kompanija što pokazuje i zakonska odredba koja obavezuje da je minimalni osnovni kapital 3.000.000,00 dinara.

 

 

Nakon izbora forme privrednog društva sledi niz drugih radnji koje se mogu smatrati početkom osnivanja firme. 

 

Sve radnje se mogu podeliti u nekoliko kategorija u zavisnosti od toga koji segment poslovanja treba regulisati. 

 

U iskustva rada sa klijentima, primetna je neupućenost  po pitanju pretežne delatnosti, troškova poslovanja, šifre delatnosti i mnogih drugih pitanja birokratske prirode.

 

Pored saveta i usluga advokata, neophodna je saradnja sa proverenim i pouzdanim knjigovodstvenim agencijama.  

 

Iz aspekta privrednog prava, neophodno se izraditi osnivački akt, statut ili ugovor o osnivanju u zavisnosti od izbora privrednog društva, sa svim obaveznim zakonskim elementima. 

 

Iz aspekta poreskog i upravnog prava, neophodna je prijava početka rada kod nadležne poreske uprave, prijava zaposlenih, registrovanje privrednog društva pred Agencijom za privredne registre, prijem rešenja PIB.

 

Iz aspekta radnog prava, neophodno je sastavljanje ugovora o radu, regulisanje svih radnopravnih odnosa, izrada pravilnika za zaposlene.

 

Iz aspekti bankarskog prava, neophodno je otvaranje tekućeg računa u banci, sve druge vrste bankarskih poslova u zavisnosti od izbora forme. 

  

Ovaj tekst ne predstavlja pravni savet, već stav autora.

 

Autor: Jovana Govedarica, advokat.

Pravo