Uvodna razmatranja

 

U cilju pojednostavljenja procedure za sticanje statusa kupca- proizvođača („Prozjumer“), Vlada Republike Srbije je na sednici održanoj 26. avgusta 2021. godine usvojila Uredbu o kriterijumima, uslovima i načinu obračuna potraživanja i obaveza između kupaca-proizvođača i snabdevača („Sl. glasnik Republike Srbije“, br. 83/2021, „Uredba“).

 

Uredba donosi to da Prozjumeri nemaju kontakta sa državnom administracijom, da nisu potrebni lokacijski uslovi, rešenje o građevinskoj dozvoli, odobrenje o instalaciji i probni rad.

 

Prozjumer se definiše kao krajnji kupac koji je na unutrašnje instalacije priključio sopstveni objekat za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije, pri čemu se proizvedena električna energija koristi za snabdevanje sopstvene potrošnje, a višak proizvedene električne energije isporučuje u sistem.

 

Prozjumer može biti:

  • domaćinstvo;
  • stambena zajednica;
  • pravno lice;
  • fizično lice ili
  • preduzetnik.

 

Ispunjenost uslova

 

Najpre, za sticanje statusa Prozjumera neophodno je ispuniti neke opšte uslove:

 

  • kupovina električne energije za sopstvene potrebe;
  • zaključen ugovor o potpunom snabdevanju sa neto merenjem odnosno neto obračunom;
  • da instalisana snaga proizvodnog objekta nije veća od odobrene snage priključka objekta krajnjeg kupca;
  • da proizvodni objekat i merno mesto ispunjavaju sve tehničke i bezbednosne zahteve, kao i
  • da krajnji kupac priključi na svoju unutrašnju instalaciju proizvodni objekat.

 

Uslovi koje treba da ispuni krajnji kupac

 

Krajnji kupac je dužan da snabdevaču podnese zahtev za zaključenje ugovora o potpunom snabdevanju sa neto merenjem odnosno neto obračunom. 

 

Pre podnošenja zahteva za zaključenje ugovora o potpunom snabdevanju sa neto merenjem odnosno neto obračunom, krajnji kupac je dužan da izgradi proizvodni objekat i prilagodi merno mesto za sticanje statusa Prozujumera. 

 

U postupku priključenja proizvodnog objekta krajnji kupac je dužan da operatoru sistema dostavi original izjave izvođača radova sa potvrdom da su uređaji, instalacije i merno mesto ispravni i izvedeni u skladu sa propisima i standardima.

 

 

Uslovi koje treba da ispuni snabdevač 

 

Snabdevač je dužan da na svojoj internet stranici objavi obrazac zahteva za zaključenje ugovora o potpunom snabdevanju i model ugovora o potpunom snabdevanju sa neto merenjem ili neto obračunom. 

 

Kopiju zaključenog ugovora o potpunom snabdevanju sa neto merenjem odnosno neto obračunom sa krajnjim kupcem, bez komercijalnih podataka ili potvrdu snabdevača o zaključenom ugovoru o potpunom snabdevanju snabdevač dostavlja operatoru sistema na čiju je mrežu krajnji kupac priključen, elektronskim putem, odmah po zaključenju ugovora, bez odlaganja.

 

Uslovi koje treba da ispuni operator sistema

 

Nadležni operator sistema je dužan da obezbedi mogućnost dostavljanja dokumenata elektronskim putem, otvaranjem posebne elektronske adrese i da informacije o načinu dostavljanja objavi na svojoj internet stranici. 

 

Operator distributivnog odnosno zatvorenog distributivnog sistema je dužan da priključi objekat krajnjeg kupca kao Prozjumera na sistem i izda odgovarajući akt o priključenju u roku od 5 dana od dana prijema ugovora o potpunom snabdevanju sa neto merenjem odnosno neto obračunom ili potvrde o zaključenom ugovoru, koje je dostavio snabdevač. 

 

Ukoliko operator sistema tokom postupka priključivanja, konstatuje neispravnost uređaja, instalacije ili mernog mesta, ima obavezu da ne izvrši priključenje takvog objekta.

 

Način sticanja statusa Prozjumera

 

Krajnji kupac koji je domaćinstvo, stambena zajednica ili drugi krajnji kupac, stiču status Prozjumera upisom u Registar Prozjumera ( „Registar“).

 

Operator sistema dužan je​​ da odmah, a najkasnije u roku od 5 dana od dana priključenja objekta Prozjumera na elektroenergetski sistem, po službenoj dužnosti upiše krajnjeg kupca čiji je objekat priključen na sistem kao objekat Prozjumera u Registar,  koji time stiče status Prozjumera. 

 

Operator sistema dužan je da Registar učini dostupnim na svojoj internet stranici.

 

Proces priključenja na distributivnu mrežu je manje-više isti i za stambene zajednice i privredu, ali postoje i razlike. Tako će stambene zajednice prvo morati da zaključe međusobni ugovor o ulaganju u elektranu i međusobnim odnosima – kojim će se odrediti koliko svaki član učestvuje u investiranju u elektranu, i koji deo proizvedene električne energije mu pripada, pa da onda uđu u procedure da postanu Prozjumeri. 

 

Svake godine 1. aprila obavlja se poravnajanje isporučene i preuzete energije između prozjumera i snabdevača. Ukoliko je u prethodnih 12 meseci Porzjumer predao više energije nego što je potrošio, razlika ostaje snabdevaču bez naknade. Dok, ukoliko je Prozjumer više potrošio nego što je predao dužan je da plati razliku. 

 

Ovaj tekst ne predstavlja pravni savet, već stav autora.

 

Autor: Milica Bugarić, saradnik u AK STATT

Foto: AK STATT

Pravo