Građevinska industrija u Srbiji, naročito u Beogradu, u neprekidnom je rastu od 2015. godine. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, u Srbiji je u toku 2020. godine izgrađeno 25.326 stanova, u ukupnoj površini od 1.857.690 metara kvadratnih stambenog prostora. Epidemija je prouzrokovala da tražnja za nepokretnostima dodatno poraste imajući u vidu neizvesnu investicionu klimu pa se vlasnici kapitala najčešće odlučuju da vrednost svog kapitala sačuvaju pretvarajući ga u nepokretnu imovinu.

 

Bilo da je u pitanju investiranje ili rešavanje stambenog pitanja, postupak kupovine nepokretnosti može biti manje ili više složen. Nevezano od složenosti, značaj koji kupovina nepokretnosti nosi i dobro koje se tom kupovinom želi postići ili obezbediti, zahteva ozbiljan pristup, tačne i proverene podatke, kao i izbalansiran pravni okvir, a koji će svi ukupno i prodavcu i kupcu pružiti izvesnu sigurnost.

 

U nastavku teksta, donosimo Vam pregled pet najvažnijih stvari koje biste morali da utvrdite i usaglasite pre potpisivanja ugovora o kupoprodaji nepokretnosti, kako biste se tokom postupka kupovine nepokretnosti osećali što je sigurnije moguće.

 

U tom cilju, podelili smo stanove na one koje se kupuju tokom izgradnje i na već izgrađene stanove.

 

3. Trenutak stupanja u posed

 

Trenutak stupanja u posed stana predstavlja esencijalni trenutak postupka kupovine stana, podjednako i za stanove u izgradnji i za već izgrađene. Po pravilu sledi nakon što isplatite kupoprodajnu cenu u celosti, pa upravo iz tog razloga predstavlja najbitniji trenutak razmene, jer za jedno dobro koje ste dali (novac), dobijate drugo dobro (stan). Ova ravnoteža predstavlja suštinu kupoprodajnog odnosa, tj. odnosa razmene dobara i upravo na tom balansu bi trebalo insistirati. Ipak, objektivne okolnosti pokazuju da to često nije tako, te ćemo aspekte u nastavku analizirati sa već ustanovljene podele kupovine stanova u izgradnji i izgrađenih stanova.

 

 

4. Ugovorne odredbe

 

Svaki ugovor, pa tako i ugovor o kupoprodaji nepokretnosti, mora da ima jasno i precizno definisane ugovorne odredbe, na prvom mestu, precizno naznačenje nepokretnosti koja je predmet kupoprodaje. Za preduzimanje svake ugovorne radnje mora biti definisan rok za njeno ispunjenje. Pored toga, za neispunjenje ugovornih odredaba potrebno je da budu definisane i odgovarajuće sankcije. Ugovorni odnos mora biti postavljen najpreciznije moguće, kako bi se unapred izbegle mogućnosti da se jedna situacija tumači na različite načine, i kako bi ugovorne strane izbegle da takve sporne situacije na kraju tumači sud. Kako je već navedeno, potrebno je da ugovor donese izbalansiran pravni okvir kupoprodaje koje će i kupcu i prodavcu pružiti izvesnu sigurnost u povoljno okončanje postupka kupoprodaje. Svako odstupanje od takvog balansa treba da ima opravdani razlog.

 

5. Troškovi

Ovaj tekst ne predstavlja pravni savet, već stav autora.

 

Autor: Petar Kilibarda, saradnik - advokat u AK STATT

Pravo