HR je možda najuzbudljivije odeljenje u organizacijama – svi znaju da su važni, ali vrlo mali broj zaposlenih zna zašto. Dakle, postavlja se pitanje šta radi HR? Kome treba on? Ili, jednostavno ali sa  stavom: „a šta će bre meni taj ejč ar?“ ?

 

Postoji ogromna razlika između zdravog odeljenja za ljudske resurse koji doprinosi radu i rastu organizacije i udaljenog HR-a koji postoji negde u blizini neke arhive i ponekad se pojavljuje na godišnjim okupljanjima. 

 

HR je prešao dug put razvoja i istorije odvajanja od kadrovske do samostalne funkcije HR-a. Borio se da postane bitna poslovna funkcije koja pomaže kompanijama da uspeju kroz ulaganje u zaposlene, od toga da ih zaposli i zadrži do toga da podrži njihov rast i razvoj. HR utiče na mnoge aktivnosti na radnom mesto, a da toga zaposleni nisu ni svesni.

 

10 ključnih razloga zašto je odeljenje ljudskih resursa važno za uspeh bilo koje organizacije:

 

Prati i podržava suštinu poslovanja i zahvaljujući njegovim akcijama zaposleni su spremni za širenje/promenu.

 

Kako to radi? HR je tu da podrži rukovodioce i zaposlene u različitim fazama njihovog puta u kompaniji. HR je taj koji gleda da svi unutar sistema razvijaju sebe i svoje veštine kako bi mogli lakše da se prilagode tržištu i promenama koje slede …što zaista nije laka stvar kada se uzme u obzir da imamo različita radna mesta, potrebe, preference i potencijale. Pored ovoga, HR je tu da podrži pozitivnu organizacionu kulturu, oslobođenu od bilo kakvog nasilja ili zlostavljanja.

 

Doprinosi operativnim poslovima

 

HR se uključuje u skoro sve aspekte izgradnje iskustva zaposlenih sa kompanijom i ima uticaj na niz poslovnih rezultata, takođe i:

 

  • Produktivnost zaposlenih: kroz podršku, alate na radnom mestu i razvoj pozitivne kulture.
  • Zadržavanje zaposlenih.
  • Asistiranje u obuci i razvoj svakog zaposlenog.
  • Upravlja pitanjima vezanim za odnose sa zaposlenima gde ima za cilj da ih reši sa minimalnim rizikom za kompaniju.
  • Izgradnja biznis reputacije kroz „engagement“ zaposlenih.

 

 

Razvija i podržava „engagement“ zaposlenih sa kompanijom

 

HR može da oblikuje radna mesta kroz svoje akcije od aktivnosti zapošljavanja; koga zapošljava, kako uklapa sa liderom i timom, kako identifikuju prave ljude za pravu poziciju; do programa podrške koji zaposlenima pruža način saradnje i komunikacije. HR podržava moral zaposlenih i pomaže zaposlenima da razviju dublju posvećenost kompaniji i njenim ciljevima.

 

Pored ovoga HR se takođe bavi zadovoljstvom zaposlenih asistirajući menadžerima da postanu efektniji u svojoj ulozi. HR povezuje menadžere sa obukom, razvojem i feedback-om koje im pomaže da značajno bolje vode svoje timove i podržavaju svoje ljude.

 

Izgrađuje kvalitetne odnose sa zaposlenima

 

Podrška zaposlenima ne samo kroz zapošljavanje, razvoj i radno mesto, već i kroz integritet uloge, oslonac i ličnu podršku, medijacije u konfliktima, uvođenje nove tehnologije koja pomaže zaposlenima da se bolje upoznaju, savetodavne usluge, ali takođe i kroz akcije tipa uvođenje wellness programa…

 

Uvodi, koristi i istražuje novu tehnologiju za efikasniji rad na radnim mestima

 

Identifikovanje i implementacija nove tehnologije i drugih alata koji pomažu zaposlenima da efikasnije sarađuju, dobijaju informacije i komuniciraju jedni sa drugima. Odličan primer šta HR unosi u kompanije a vezan je za moderne tehnologije je interaktivna organizaciona šema, koja pomaže mnogo zaposlenima od toga da nauče o drugim odeljenjima i radnim mesta do toga da znaju kome i za šta treba da se obrate. Uvođenje novih tehnologija zaista širi kreativnost i podržava veći „engagement“ uz efikasnost tipa može i da služi kao platforma za učenje, rešenje za preporučivanje drugih ljudi za zapošljavanje, popunjavanje evaluacija itd.

 

Vodi regrutovanje i uvođenje zaposlenih u samu filozofiju kompanije

 

Proces uvođenja novo-zaposlenih je za ljudske resurse jako bitna, a i rezultati istraživanja pokazuju da zaposleni imaju značajnu bolju sliku o organizaciji, jasnije razumevanje šta se od njih očekuje, lakše se uključe u akcije kompanije, povećava se njihova uključenost i interesovanje, širi se bolja i pozitivnija kultura na radnim mestima i povećava učinak.

 

 

Asistira rukovodiocima/supervizorima/menadžerima/liderima timova

 

Od rešavanje konflikta, usmeravanje potencijala, regrutovanja,  rešavanja problema sa učinkom koji se pojave i pružanja smernica o mogućnostima nadoknade i napredovanja, HR je takođe asistira deljenjem šire slike i savetovanjem različitim strategijama dolaska do cilja.

 

Asistira zaposlenim u vezi njihovih karijerinih ciljeva

 

Predstavljanjem šire slike i upoznavanjem sa različitim radnim mestima HR može da probudi različite želje, potencijale i motivaciju zaposlenima. Razumevanje strukture kompanije, sagledavanjem šire slike zaposleni mogu upoznati nove poslove i promeniti svoja radna mesta. Pravljenjem interne obuke i identifikovanjem eksternih  konsultantskih kuća za obuke i razvoj, HR ima mogućnost da razvije veoma kreativan i izazovan program koji pomaže zaposlenima da nadograde svoje veštine.

 

Podržava ciljeve kompanije

 

HR snažan strateški partner za lidere, pomaže u identifikaciji delova koji nisu dovoljno usmereni na viziju kompanije i usmerava ih. HR je tu da centrira ceo sistem.

 

Kontroliše i usmerava usklađivanje svih zaposlenih sa kompanijskim standardima

 

HR pomaže u povezivanju tačaka između individualnih i timskih ciljeva i odgovornosti. HR pomaže timovima da ostanu usklađeni tako što svima obezbeđuje razumevanje pozicije i uloge koje imaju u sistemu sa vizijom i vrednostima kompanije.

 

Autor: Lidija Miljković.

 

Preuzeto sa MojSavetnik.

Pravo