U jednom od prethodnih tekstova govorili smo o razvodu braka po domaćem pravu, tj. Porodičnom zakonu. Tu smo pojasnili moguće načine za razvod braka i postupke pred sudovima. 

 

Međutim, sada smo želeli da razradimo, odnosno približimo tematiku koja stranke često interesuje, a to je ko snosi troškove postupka za razvod braka. 

 

Najpre navodimo da su obaveze plaćanja i iznosi sudskih taksi propisani Zakonom o sudskim taksama, čiji je sastavni deo Taksena tarifa.

 

Prema Tarifnom broju 1. koji se odnosi na takse na tužbu "Kad bračni drugovi sporazumno traže razvod braka plaća se jedna taksa za tužbu".

 

Kao vrednost spora u sporovima radi utvrđenja punovažnosti braka, poništenja ili razvoda braka - iznos od 19.000 dinara, prema čemu sudska taksa iznosi 1.900,00 dinara uvećano za 4% od vrednosti predmeta spora.

 

Takodje, Sud može osloboditi taksenog obveznika od plaćanja takse ako bi plaćanjem takse, imajući u vidu visinu sredstava iz kojih se obveznik i članovi njegovog domaćinstva izdržavaju, ta sredstva bila u tolikoj meri umanjena da bi time bila ugrožena njihova socijalna sigurnost.

 

Pored obaveze plaćanja sudskih taksi, stranke plaćaju i troškove postupka koji se odnose na nagradu i naknadu za rad advokata, veštaka, sudskih tumača. Iznos troškova zavisi od vrednosti predmeta spora. 

 

Uobičajeno je da troškove snosi ona strana koja nije uspela u sporu.

 

Prema čl. 207. Porodičnog zakona "O naknadi troškova postupka u vezi sa porodičnim odnosima sud odlučuje po slobodnoj oceni, vodeći računa o razlozima pravičnosti." 

 

Tako, u praksi je čest slučaj da sud donese odluku da svaka stranka snosi svoje troškove.

 

Ovaj tekst ne predstavlja pravni savet, već stav autora.

 

Autor: Lana Nikolić, advokat

Pravo