Uredba o kriterijumima za dodelu podsticaja poslodavcima koji zapošljavaju novonastanjena lica u Republici Srbiji nalazi se u centru pažnje poslodavaca od njenog donošenja.

 

Ova Uredba je stupila na snagu 18.06.2022. godine i definiše uslove za dobijanje novih poreskih olakšica od strane Vlade RS.

 

O čemu se radi?

 

Vlada RS je donela Uredbu kojom podstiče i olakšava zapošljavanje novonastanjenih lica za kojima postoji potražnja na domaćem tržištu rada. Zbog toga je Uredba od značaja za sve poslodavce koji planiraju da zaposle novonastanjena lica u RS, bilo da su u pitanju stranci ili državljani Srbije povratnici iz inostranstva.

 

U čemu se sastoje podsticaji?

 

Konkretno, poslodavci koji ostvare uslove iz Uredbe mogu ostvariti pravo na podsticaj u vidu umanjenja poreza na zarade i obaveznih doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, i to tako što će država isplaćivati poslodavcu subvenciju u visini od ukupno:

 

 • 70% obračunatog i uplaćenog poreza na zarade za jedno ili za više zaposlenih novonastanjenih lica

i

 • 100% obračunatih i uplaćenih doprinosa za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO).

 

Poslodavac ima pravo na isplatu subvencija najduže 60 meseci, i to sa početkom od 1. jula 2022. godine i zaključno sa 31. decembrom 2028. godine.

 

 

Ko su novonastanjena lica u smislu ove Uredbe?

 

Prvo, to mora biti radnik za kojim se ne može lako zadovoljiti potreba na domaćem tržištu rada.

 

Takođe, potrebno je da lice koje poslodavac upošljava nije boravilo na teritoriji RS više od 180 dana tokom perioda od 2 godine, računajući od dana kada poslodavac zaključuje ugovor o radu sa tim licem.

 

Zatim, poslodavac sa ovim licem mora zaključiti isključivo ugovor o radu na neodređeno vreme i to sa punim radnim vremenom.

 

I najzad, Uredba propisuje uslov koji se tiče osnovne zarade novonastanjenog lica – ona mora da iznosi minimum 300.000,00 dinara na mesečnom nivou.

 

Koji poslodavac ima pravo na podsticaje?

 

Poslodavac u smislu ove odredbe može biti svako lice koje posluje u Srbiji:

 

 • Domaće ili strano fizičko ili pravno lice
 • Preduzetnik registrovan za obavljanje delatnosti u Srbiji
 • Ogranak domaće ili strane komapnije
 • Predstavništvo strane kompanije

 

Obratiti pažnju: u kom slučaju poslodavac nema pravo na olakšicu?

 

U prvom redu, poslodavac mora da ostvari uslov koji se tiče broja zaposlenih (koji se nalaze u radnom odnosu na neodređeno vreme i sa punim radnim vremenom), i taj broj mora biti jednak (ili veći) zaposlenima koje je brojao poslodavac na dan stupanja na snagu ove Uredbe (uvećan za broj zaposlenih novonastanjenih lica), iliti na dan 18.06.2022. godine.

 

Dakle, poslodavac nema pravo na podsticaje ukoliko je u međuvremenu otpuštao radnike zaposlene na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom.

 

Osim toga, poslodavac nema pravo na dodelu podsticaja i u sledećim slučajevima:

 

 • Ako sa novonastanjenim radnikom zaključi ugovor o radu na određeno;
 • Ako sa novonastanjenim radnikom zaključi ugovor o radu sa nepunim radnim vremenom;
 • Ako isplaćuje dividende ili ostvarene dobiti, i to u periodu od podnošenja prve prijave za dodelu podsticaja i zaključno sa istekom kalendarske godine u kojoj je primio poslednju isplatu na ime podsticaja (osim dividende ili dobiti koja se isplaćuje iz dela dobiti koji je viši od iznosa koji je primljen na ime podsticaja);
 • Ako za isto novonastanjeno lice već koristiti druge olakšice za umanjenje osnovice poreza i doprinosa na zarade za 70%, ili ako olakšice više ne koristi, ali ih je ranije koristio;
 • Ako je korisnik državne pomoći, na osnovu koje ima obavezu zapošljavanja novih radnika (osim ukoliko je tu obavezu ispunio zaključno sa 01.07.2022. godine).

 

 

Dodatna ograničenja u pogledu dodele podsticaja:

 

 • Pravo na dodelu podsticaja ostvaruje se samo za novonastanjena lica koja poslodavac zaposli zaključno sa 31. decembrom 2023. godine.
 • Za prijave podnete počev od 2024. godine, poslodavac može da ostvari pravo na podsticaje ako u periodu nakon 31. decembra 2023. godine i zaključno sa istekom godine u kojoj su mu poslednji put isplaćeni podsticaji nije smanjivao broj zaposlenih na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom.

 

 • Maksimalan broj radnika za koje se može dobiti olakšica računa se u odnosu na broj zaposlenih na dan stupanja ove Uredbe – 18.06.2022. godine, i podrazumeva pravo na dodelu olakšica za onoliki broj zaposlenih novonastanjenih lica za koliko je porastao ukupan broj zaposlenih na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom u odnosu na pomenuti datum.

 

U kojim situacijama poslodavac koji je stekao pravo na dodelu podsticaja može to pravo da izgubi? I koje su posledice?

 

 • Ako isplati dividendu, odnosno ostvarenu dobit, suprotno ovoj Uredbi i dužan je da izvrši povraćaj tih sredstava;
 • Ako za zaposlena novonastanjena lica za koja ostvaruje podsticaje iskoristi pravo na umanjenje osnovice za to lice u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana i Zakonom o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, dužan je da izvrši povraćaj primljenog;
 • Ako u periodu nakon 31. decembra 2023. godine smanji broj zaposlenih na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom gubi pravo na podsticaje i ne može nakon toga da podnosi prijavu za podsticaje, a ako je ostvario pravo na podsticaje po osnovu prijave za podsticaje koju je podneo u godini u kojoj je smanjio broj zaposlenih na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom, dužan je da izvrši povraćaj punog iznosa podsticaja koje je primio po osnovu te prijave.

 

Naime, u slučaju da poslodavac izgubi pravo na podsticaje i bude dužan da vrati povraćaj celokupnih primljenih sredstava, u obavezi je da povraćaj izvrši u roku od 5 dana od dana gubitka prava na podsticaje (o čemu odlučuje nadležno Ministarstvo), u suprotnom mu preti prinudna naplata.

 

Kako izgleda procedura prijave i isplate podsticaja?

 

Ovde ćemo u kratkim crtama izneti način prijave, kao i važne rokove:

 

 • Poslodavac podnosi Ministarstvu privrede prijavu za svako novonastanjeno lice pojedinačno.
 • Prijava se podnosi jednom godišnje (ukupno do 8 puta), i to u periodu od 15. septembra do 30. septembra.
 • Prijava se podnosi za zarade novonastanjenih lica isplaćene u periodu od 01.07.2022. godine do 31.12.2028. godine, pri čemu se svaka prijava podnosi za zarade isplaćene u periodu koji prethodi podnošenju prijave, i to najviše 12 meseci.
 • podnetim prijavama Ministarstvo privrede odlučuje u roku od 120 dana od isteka roka za podnošenje prijave.
 • Poslodavac ima pravo da izjavi prigovor na odluku Ministarstva u roku od 8 dana od dana prijema Ministarstvo je dužno da odluči po prigovoru u roku od 15 dana.
 • Ministarstvo privrede sačinjava i dostavlja spiskove poslodavaca koji su ostvarili pravo na dodelu podsticaja, sve u roku od 120 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave.
 • Radi realizacije dodele podsticaja, Ministarstvo privrede prenosi sredstva Ministarstvu finansija – Upravi za trezor, na namenski račun, koje potom prosleđuje ta sredstva na namenski račun poslodavca najkasnije u roku od 45 dana. Nakon isplate, Uprava za trezor obaveštava Ministarstvo privrede o izvršenoj isplati.

 

Koji su efekti Uredbe?

 

Nova Uredba prati globalistički trend koji sve više uzima maha i na srpskom tržištu rada, s obzirom na sve veći broj novonaseljenih stranaca koji se zapošljavaju upravo u Srbiji. Zbog toga nije teško zaključiti da će ova Uredba poslodavcima olakšati teret zapošljavanja visokokvalifikovanih lica, koji poseduju neophodna znanja i veštine korisne za srpsko tržište, zbog čega je ovo dobra vest kako za poslodavce, tako i za strane radnike. Pored toga, posledice ove Uredbe bi mogle da budu povoljne po demografsku sliku Srbije, jer Uredba afirmiše zapošljavanje domaćih povratnika koji dolaze iz dijaspore, ili su pak završili školovanje, odnosno stručno usavršavanje u inostranstvu i vratili se u Srbiju.

 

Procedura podnošenja prijave je složena, podleže strogim rokovima i brojnoj papirologiji, međutim, mišljenja smo da su poreske olakšice kojima na posletku rezultira ova procedura i te kako isplative.

 

Podsećamo da prve prijave za dodelu podsticaja kreću od 15. septembra i traju do 30. septembra.

 

Članak na engleskom jeziku možete čitati OVDE.

 

Ovaj tekst ne predstavlja pravni savet, već stav autora.

 

Autor: Miloš Vučković, Advokat - Senior and Managing Partner u AK IVVK Lawyers

AutorNađa Vuksanović, Advokatski pripravnik - Junior AssociateAK IVVK Lawyers

 

 

Izvor:

 

 • Vlada RS - Uredba o kriterijumima za dodelu podsticaja poslodavcima koji zapošljavaju novonastanjena lica u Republici Srbiji  (Službeni glasnik RS broj 67/2022)

 

** Senior and Managing Partner odnosi se na nezavisnog advokata u saradnji sa IVVK Lawyers.

*** Junior Associate odnosi se na advokatskog pripravnika u saradnji sa

Pravo