Svedoci smo konstantnog rasta cena nepokretnosti na domaćem tržištu. Smatra se da ova tendencija neće opadati ni tokom predstojeće godine. Imajući u vidu (pre)visoku cenu kvadratnog metra ( naročito na teritoriji Beograda ), postavlja se pitanje postoji li alternativa skupim stanovima? 

 

Kao odgovor koji se odmah nametne na ovo pitanje je izgradnja montažnih kuća. Sve popularnije, ove kuće i pored poskupljenja kvadrata i građevinskog materijala, i dalje imaju cenu koja je atraktivna. Na sajtovima domaćih firmi koje nude izgradnju ovih kuća cena istih se kreće od 300 do 500 evra po m2 u zavisnosti od toga da li se odlučite za kupovinu u sivoj fazi ili po principu "ključ u ruke".  Međutim, da li se i ove kuće mogu kupiti sredstvima dobijenih od kredita banaka?

 

Radi pojašnjenja, krenućemo redom po proceduri neophodnoj za izgradnju montažne kuće i dobijanja bankarskog kredita. Najpre, potrebno je da imate pravo svojine na zemljištu na kome ćete graditi kuću. Naravno, reč je o gradskom građevinskom zemljištu. Osnov sticanja može biti različit, ali je bitno da je reč o pravu svojine na zemljištu i da ste Vi vlasnik ( ukoliko imate pravo korišćenja potrebno je podneti zahtev za konverziju ). Druga stvar je da od nadležnog organa dobijete dozvolu za gradnju. Zahtev se podnosi kod nadležnog organa uprave po pravilima propisanim Zakonom o planiranju i izgradnji. Pored toga, banka će zahtevati uobičajene stvari kao što su da aplikant bude zaposlen na neodređeno vreme, da je domaći državljanin i slično ( uslovi mogu varitati što zavisi od izbora banke ). Što se tiče hipoteke kao sredstva obezbeđenja kredita, ona se može uspostaviti na zemljištu na kome će se kuća graditi ili na nekoj drugoj uknjiženoj nepokretnosti čija tržišna vrednost pokriva iznos kredita i koja nije opterećena nekim drugim teretom. U tom slučaju kredit se može odobriti i bez učešća od strane klijenta. U zavisnosti od politike banke, hipoteka se eventualno može uspostaviti i na samom montažnom objektu.

 

Specifičnost u odnosu na kredit za kupovinu uobičajene nepokretnosti ( kuće, stana ) banci je potrebno dostaviti potvrdu o prijemu dokumentacije za početak izvođenja radova, kao i predračun radova izrađen od strane građevinskog inženjera, kao i profakturu za kupovinu montažne kuće izdatu od prodavca montažnog objekta. Ako prodavac ne vrši izvođenje radova na montažnom objektu, prilaže se obavezno i faktura izvođača radova, odnosno ugovor o izvođenju radova.

 

Ukoliko je pri apliciranju za kredit predmet obezbeđenja druga nepokretnost, potrebno je da klijent dostavi i procenu vrednosti nepokretnosti, a kada je predmet obezbeđenja sam montažni objekat koji se kupuje, procena se obavlja nakon završene izgradnje. Ovu procenu izrađuju procenitelji sa liste ovlašćenih procenitelja Banke.

 

*Razlika u odnosu na kupovinu standardne izgrađene kuće/nepokretnosti se ogleda i u tome što kuću ne kupujete od prethodnog vlasnika, već se ona kupuje od prodavca montažnog objekta ( ovo se odnosi na situacije kada aplicirate za kredit kod banke za izgradnju montažne kuće ).

 

Iz navedenog se može zaključiti da je postupak izgradnje montažne kuće povoljniji što se tiče ukupnog novčanog iznosa koji je za to potreban, ali da procedura dobijanja kredita može biti zahtevnija po pitanju pribavljanja neophodne dokumentacije. Ovakav vid kuće popularan je za vikendice, ali i rešavanje

 

Ovaj tekst ne predstavlja pravni savet, već stav autora. 

 

Autor: Lana Nikolić, advokat u AK Vesić Nikolić

 

Pravo