Šta je to što medijaciju izdvaja od svih drugih procesa, koji se koriste za rešavanje sporova, bilo koje vrste?

 

To su upravo njeni principi, koji obezbeđuju da se prava izjednače sa pravdom (kada budemo u narednom broju navodili principe objasnićemo kako oni omogućavaju da se pravda približi pravu ili obrnuto).

 

Kada učenog čoveka pitate za razliku između načela i zakona, on će vam to odmah na primeru objasniti, kako bi vam pomogao da sami, kasnije kroz život, možete napraviti razliku i rezonovati na osnovu načela.

 

Zakon: “Zabranjeno je bacati smeće van korpe”

Načelo: “Čuvaj prirodu i svoje okruženje”

 

Dvojica mladića šetaju stazom u parku i jedu kokice. Nakon što su pojeli kokice, ambalažu od kokica drže u ruci do prve kante za smeće. Kanta za smeće je poluprazna, ali zato oko kante se nalazi neko smeće. Oba momka poštuju zakon, ali samo jedan poštuje i zakon i živi po načelima. Obojica ubacuju svoju ambalažu u korpu. Momak koji poštuje zakon nastavlja dalje, a momak koji poštuje i načela, saginje se i smeće oko kante pokupi i baca u istu.

 

Dakle, prvi mladić nije ništa loše uradio time što je nastavio dalje, nije prekršio ni jedan Zakon. Štaviše, on je ispoštovao Zakon. Međutim, drugi mladić je ispoštovao načelo i ne samo da je svoje smeće bacio u kantu (ispoštovao Zakon) već i pokupio tuđe, jer se vodio načelom: “čuvaj prirodu i svoje okruženje”, i na taj način pokazao da poštuje svoje okruženje i prirodu.

 

Uviđate li razliku?

 

Zakon je jasan, specifičan. Načela su opširnija i sveobuhvatnija. Zakoni su skloni promenama, načela su trajna. Načela su ta koja treba da nas vode kroz život.

 

Webster’s Third New International Dictionary definiše načelo kao „opštu ili temeljnu istinu: obuhvatan i temeljan zakon,

doktrinu, ili pretpostavku na kojoj se druge temelje ili iz koje se druge izvlače“

 

Evo još jednog primera koji bolje objašnjava prethodnu definiciju:

 

Postoji li Zakon koji vam zabranjuje da se družite sa lošim ljudima? Ne postoji! Zato postoje različita načela koja vas upozoravaju na posledice druženja sa lošim društvom kao npr.:

 

 

“Loše društvo kvari dobre navike”- 1. Korinćanima 15:33

 

Ovo načelo možete primeniti u svakom momentu, na bilo kom mestu, čak i kad ste sami (loše društvo može biti loša tv emisija, štivo koje čitamo pa i muzika koju slušamo. Postajemo ono čime hranimo naš um). Posledice neuvažavanja ovog načela su jasne.

 

Zakon neko može poštovati samo iz straha od konsekvenci nepoštovanja.

Međutim, načela su istine koje nam služe kao svetiljka na životnom putu.

 

Načela bi trebalo da nam budu vodič kroz život, jer zahvaljujući njima izvežbaćemo um za rezonovanje. Naročito, ukoliko sledimo ili živimo po principu moralnih načela.

 

Kad bi se ljudi držali moralnih načela mnogi zakoni nam ne bi bili potrebni.

 

Ovaj tekst ne predstavlja pravni savet, već stav autora, ne uvek i uređivačku politiku portala.

 

AutorNela Savić, licencirani medijator, odgovorni urednik publikacije “Medijator magazin

Pravo