Predstavljamo: Audio BM

Kompanija Audio BM doo, Novi Sad osnovana je u Novom Sadu 1992. godine sa osnovnom delatnošću prodaje i servisa slušnih aparata. Vremenom je kompanija razvila i u svoj program uvrstila i neke druge delatnosti, poput:

 

 • inženjeringa i distribucije dijagnostičke opreme iz oblasti ORL;
 • distribuciju kohlearnih implanata i implanata za koštano provođenje zvuka i pomoć kliničkim centrima prilikom ugradnje;
 • distribuciju instrumenata za izvođenje hirurških zahvata i dijagnostičkih pregleda iz oblasti ORL i
 • distribuciju i ugradnju govornih proteza kod laringektomisanih pacijenata.

 

 

Uz posvećenost poslu i kvalitetu, a najviše uz posvećenost svojim klijentima, Audio BM D.O.O. je do danas narastao u najvećeg distributera slušnih aparata, baterija i pomoćnih slušnih uređaja u našoj zemlji.

 

Danas, Audio BM pored lokacije u Novom Sadu na adresi Vuka Karadžića 1, ima i svoju mrežu prodajnih objekata i saradnika u svim većim gradovima kako u našoj zemlji tako i u Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Makedoniji i u Sloveniji. Zaposleni u kompaniji redovno posećuju stručne seminare i edukativne sastanke kako u zemlji tako i u inostranstvu i stručnim i humanim pristupom daju sve od sebe da ljudima sa oštećenjem sluha poboljšaju kvalitet života.

 

Audio BM je generalni zastupnik tj. distributer:

 

 • slušnih aparata UNITRON i BERNAFON
 • kohlearnih implanata i implanata za koštanu vodljivost zvuka COCHLEAR
 • govornih proteza ATOS MEDICAL
 • dijagnostičke opreme GN OTOMETRICS
 • aeracionih cevčica SUMMIT MEDICAL
 • stapes i osikularnih proteza GRACE MEDICAL
 • kao i štitnika sluha koje kompanija Audio BM proizvodi po licence nemačke kompanije DREVE

 

 

Kompanija Audio BM je vlasnik GLOBAL SERTISO 9001sertifikata, što znači da uspostavljanjem i poboljšavanjem sistema menadžmenta kvalitetom, kompanija ispunjava zahteve i očekivanja: korisnika/kupaca i vlasnika. 

 

Rukovodstvo firme je opredeljeno da se ispunjavaju zahtevi korisnika/kupaca i da se stalno poboljšava efektivnost sistema menadžmenta kvalitetom, u skladu sa zakonskom nacionalnom regulativom, međunarodnim standardima, zaštitom životne sredine i bezbednosti i zdravlja na radu. Svi zaposleni su odgovorni za kvalitet procesa koje obavljaju, prihvatajući stalna poboljšanja i preventivna delovanja, kao prepoznatljiv stil rada preduzeća.

 

Politika kvaliteta daje okvir za utvrđivanje i preispitivanje ciljeva kvaliteta. Osnove politike kvaliteta su:

 

 • Zadovoljni korisnici/kupci, jer kompanija pokazuje sposobnost i pouzdanost u pružanju visokokvalitetnih proizvoda/usluga;
 • Efektivan sistem menadžmenta kvalitetom, prema zahtevima SRPS ISO 9001:2008 i konkretnim ciljevima kvaliteta, uz stalna poboljšavanja;
 • Efektivno upravljanje procesima, od nuđenja i ugovaranja do realizacije ugovora i/ili porudžbina i
 • Pružanje proizvoda/usluga zahtevanog i očekivanog kvaliteta, što omogućava povećanje plasmana i konkurentnosti preduzeća.

 

 

Kompanija Audio BM iza sebe ima dugu tradiciju saradnje sa Ministarstvom zdravlja, Republičkim Fondom za zdravstveno osiguranje Republike Srbije, organizacijama - udruženjima gluvih i nagluvih i svoj posao osim u Srbiji obavlja u još pet zemlja u okruženju.

Privreda