T-Meeting: Lider u inovativnim tehnološkim dostignućima

Kompanija T-meeting je lider u svetu na polju inovativnih tehnoloških dostignuća za osobe sa određenim oblicima invalidnosti, posebno za gluva i slepa lica. Trenutno, u svetu jedino kompanija T-meeting poseduje softverska rešenja koja mogu da odgovore svim potrebama ove ciljne grupe.

 

Kompanija T-meeting je formirana 1992. godine kao firma za prevođenje govornog jezika. Razvoj video komunikacije kroz Odeljenje za T- meeting od 1997. pruža rešenja za video komunikaciju i usmerena je na gluve i nagluve osobe, osobe sa oštećenjem govora i osobe sa drugim vrstama invaliditeta

 

 

Danas je T-meeting najbrže rastuća kompanija u Skandinaviji za video rešenja za segmente tržišta osoba sa invaliditetom. Softverska rešenja T-meetinga koriste svi organi lokalne uprave u Švedskoj i Norveškoj. Oko 90 procenata krajnjih korisnika sa invaliditetom u Švedskoj i Norveškoj, koristi usluge ove kompanije. Norveška uprava za rad i dobrobit (NAV) izabrala je T-Meeting za svog nacionalnog dobavljača za VRS / VRI uslugu sa potpunim spektrom usluga u T- meetingu zasnovanim na ''cloudu'' u narednih 6 godina.

 

Rešenja za video komunikaciju sa krajnjim korisnicima definisana su i odobrena od strane Međunarodne unije za telekomunikacije u Preporuci F.703, iz 2000. godine. Ovaj sistem omogućava upotrebu audio, video i tekstualnih poruka u bilo kom odnosu tokom poziva.

 

Na primer, za gluve osobe sa oštećenjem vida softver TM-PC PRO nudi širok spektar podešavanja koja se poklapaju sa očima korisnika, npr. kontrast za boju teksta i boju pozadine. Nudeći ogroman broj kombinacija boja i podesivu veličinu fonta koji mogu podesiti krajnji korisnici, baš kao što i prevodilac može podesiti svoju radnu stanicu na način koji najbolje odgovara korisniku.Platforma Call centra nudi različite module prilagođene kupcima kao što su:

 

 • Hitni / SOS pozivi;
 • Usluga daljinskog pozicioniranja da biste videli odakle korisnik poziva (za SOS
  situacije);
 • Call Direct koji je veoma popularan i može podržavati istovremeno audio, video i tekst poruku u stvarnom vremenu;
 • Video i audio telefonski odzivnik na platformi kao i na uređaju sa prevodiocem (TM-PC PRO) i
 • Multi-konferencijska jedinica (MCU) ugrađena je na TM-PC PRO sa video i audio porukama i chat-om u realnom vremenu.

 

 

T-meeting nudi:

 

 • Kompletna video rešenja za Video prevodilački centar (Video Interpreting Center - VIC);
 • Iskustvo i znanje za operatere centra za video tumačenje (VIC) i
 • Video softvere za krajnje korisnike (gluvi, slepi, gluvo slepi, slabovidi itd.)

 

Krajnji korisnici T-Meetinga mogu da koriste softvere T-Meetinga za sledeće masovno proizvedene uređaje (da direktno pozivaju jedni druge ili da pozovu Video prevodilački centar):

 

 • iPhone (TM-Mobile);
 • iPad i iPad mini (TM-Touch);
 • Android tableti (TM-Touch) i
 • Android pametni telefoni (TM-Mobile) o Windows PC (TM-PC).


Misija T-meetinga je da pomognu sledećim grupama korisnika: gluvima, slepima, gluvo-slepima, onima sa oštećenim govorom i drugim grupama invalidnih lica. Zaposleni u T- meetingu veruju da osobe sa invaliditetom u komunikaciji treba da imaju iste mogućnosti da komuniciraju kao i ostala populacija.

 

 

T-Meeting je fokusiran, zahvaljujući svojoj tehnologiji, da pomogne ovom posebnom delu stanovništva da ima iste mogućnosti za posao i sredstva za socijalnu komunikaciju sa širom društvenom zajednicom. To se može ostvariti samo uskom saradnjom između T-meetinga, VIC (video prevodilačkog centra), nacionalnih udruženja za osobe sa invaliditetom, vladinim institucijama koje formulišu politiku za osobe sa invaliditetom i Internet operaterima za 3G / 4G mreže.

 

T-Meeting je spreman da pomogne svom svojom stručnošću u postizanju ovog cilja.

Privreda