Zemljište oko Aerodroma "Nikola Tesla" koje privlači pažnju investitora

Ugovor o koncesiji između Vlade Republike Srbije i Francuske kompanije VINCI Airports potpisan je sredinom marta 2018. godine. Ovaj ugovor za Republiku Srbiju i njene gradjane značio je dalji razvoj i ekspanziju, modernizaciju, ali i kompletno unapređenje poslovnog ambijenta u okviru aerodroma i okoline.

 

Posle dugih pregovora, krajem 2018. godine Francuska kompanija VINCI Airports preuzela je beogradski aerodromom Nikola Tesla na koncesiono upravljanje. Republika Srbija je i dalje ostala vlasnik Aerodroma Nikola Tesla, a koncesija, odnosno upravljanje pripalo je kompaniji VINCI Airports na period od 25 godina. O VINCI Airports ne treba ništa više dodati, sve se već uveliko zna. U pitanju je francuska kompanija koja predstavlja vodećeg aerodromskog operatera u svetu i koja sa velikim uspehom posluje i upravlja u preko 40 aerodroma u svetu.

 

 

Dolazak VINCI Airports sigurno predstavlja jedan od uspeha Republike Srbije u privlačenju stranih investitora. Strateški partner je pronađen u inostranstvu i tom prilikom, ministar finansija Siniša Mali istakao je da će ukupno ulaganje VINCI Airports u aerodrom biti oko 1,46 milijardi evra.

 

U toku 2019. godine, tačnije sredinom avgusta meseca 2019. godine otvorena je deonica auto-puta "Miloš Veliki" od Obrenovca do Ljiga čime je auto-put pušten u saobraćaj.

 

Dolazak VINCI Airports i otvaranje i povezivanje auto-puta “Miloš Veliki” sa saobraćajnicom kod aerodroma predstavlja razojni potencijal i veliku šansu za razvoj celokupnog područja oko Aerodroma Nikola Tesla.

 

Prema rečima gradskih zvaničnika, očekuje se da će se u skorijoj budućnosti povećati broj putnika na Aerodromu Nikola Tesla. Sledstveno tome, postojaće određene potrebe da se napravi i druga pista, kao i prateći objekti u okviru novog kompleksa aerodroma što podrazumeva izgradnju odgovarajuće infrastrukture i terminala. Navedeno znači da će se aerodrome definitivno proširiti, a samim tim privredna zona oko aerodroma predstavljaće pravo gradilište i nastavak daljeg razvoja Grada Beograda i Republike Srbije.

 

Naime, par godina unazad Grad Beograd prodao je zemljište u neposrednoj blizini Carinskog terminala, odnosno oko carinske zone.

 

 

VINCI Airports, otvaranje nove deonice auto-puta “Miloš Veliki” i povezivanjem sa auto-putem ka Novom Sadu i Šidu učinili su da je područje oko Aerodroma Nikola Tesla postalo veoma aktuelno i atraltivno, kako za domaće tako i za strane investitore.

 

 

Kao što se na fotografijama može videti, gradi se veliki broj hala koja će između ostalog obezbediti i nova radna mesta u Beogradu, kao i adekvatnu infrastrukturnu mrežu, koja je neophodna za dalji razvoj ovog dela Beograda.

 

Takođe, izgradnja novih objekata zahtevaće izgradnju novih i održavanje postojećih ulica uz obavezno stvaranje toplovodne i kanalizacione infrastrukture, koja će u skorijoj budućnosti biti od značaja prilikom izrade kapitalnih projekata (povezivanja železnice i metroa sa Aerodromom Nikola Tesla) u Beogradu.

 

Na osnovu svega navedenog, slobodno se može izvesti zaključak da je zemljište oko Aerodroma Nikola Tesla postalo još atraktivnije i interesantnije potencijalnim investitorima.

 

 

Sada je već izvesno da će blizina aerodroma, čak tri auto-puta, najavljena izgradnja metroa i povezivanje sa ostalim delovima Beograda, ali i celokupne zemlje zainteresovanim investitorima omogućiti efikasnije poslovanje, putnu infrastrukturu, odnosno povezanost, a samim tim i manje izgubljenog  vremena.

 

Foto: Redakcija LAWLife

Autor: Redakcija LAWLife

Privreda