Budućnost Srbije zavisi od ulaganja u decu i mlade

 

„Siromaštvo u detinjstvu ima posebno negativne posledice po razvoj i budućnost dece. Uticaj na svako pojedinačno dete je ogroman, ali zanemarivanje dece dodatno negativno utiče na izgradnju ljudskih resursa potrebnih za održiv ekonomski prosperitet zemlje“, poručila je Deyana Kostadinova, direktorka UNICEF-a u Srbiji, na panelu Ljudski kapital za rast i produktivnost u Srbiji na ovogodišnjem Kopaonik biznis forumu. Panel je moderirao Nikola Pontara, direktor kancelarije Svetske banke za Srbiju, dok su ostali učesnici bili Svetlana Kisić iz Udruženja ekonomista Srbije i Ričard Rekord, vodeći ekonomista Svetske banke za Zapadni Balkan.

 

Do 2030. godine, udeo stanovništva starijeg od 65 godina u Srbiji će verovatno porasti sa već visokih 21 odsto na 24 odsto. Poslednji popis pokazuje da se stanovništvo Srbije smanjilo za skoro pola miliona u poslednjih 11 godina.

 

Srbija je preduzela korake za rešavanje ovog izazova kroz mere za povećanje stope fertiliteta. Kako domaćinstva sa nižim prihodima imaju tendenciju da imaju višu stopu nataliteta i veća je verovatnoća da će reagovati na finansijske podsticaje za planiranje porodice, novi učesnici na tržištu rada će sve više dolaziti iz siromašnih i ranjivih sredina. Procene sugerišu da će do 2030. godine oko 30 odsto novih učesnika na tržištu rada u Srbiji biti iz ugroženih i manjinskih kategorija stanovništva.

 

 

„Projekcije siromaštva UNICEF-a o uticaju rata u Ukrajini pokazuju da će se 2023. godine apsolutno siromaštvo dece u Srbiji povećati za skoro 28.000 dodatne dece koja žive ispod granice apsolutnog siromaštva. Ove brojke zahtevaju snažan i hitan odgovor ako želimo da obezbedimo da Srbija ima ljudski kapital koji može da doprinese rastu i prosperitetu zemlje. Sada je vreme da reagujemo! To podrazumeva sprovođenje politika koje deci, nezavisno od porekla i okruženja u kojem žive, pružaju dobre mogućnosti za obrazovanje, koje obezbeđuju efikasnu i pristupačnu zdravstvenu zaštitu i koje pružaju podršku ugroženim domaćinstvima kroz efikasne programe usmerene na siromaštvo i socijalnu zaštitu. A to u stvari znači ulaganje u svako dete!“ izjavila je Deyana Kostadinova, direktorka UNICEF-a u Srbiji.

 

Povećanje javne potrošnje predstavlja izazov usled sadašnja ekonomske krize. Stoga je od suštinskog značaja da se barem trenutni nivoi ulaganja u ljudski razvoj zaštite i fokusiraju na zatvaranje jaza između najbogatijih i najsiromašnijih. Da bi prevazišla izazove starenja stanovništva, niske produktivnosti i nejednakosti, Srbiji mogu pomoći reforme u obimu, strukturi i efikasnosti javnih rashoda.

 

O UNICEF-u

 

UNICEF radi u nekim od najrizičnijih mesta na svetu, kako bi dosegao do najugroženije dece. U više od 190 zemalja i teritorija radimo za svako dete, svuda, kako bismo izgradili bolji svet za sve. Za više informacija o UNICEF-u i njegovom radu, posetite: www.unicef.org/serbia

Privreda