Sagovornik LAWLife portala za pravo i privredu je Direktor predstavništva Pravne komore Srbije u Dubaiju, Gordana Polimac – Krstić koja je nakon uspešne poslovne karijere u pravosuđu i privredi Srbije, nastavila sa radom u Švajcarskoj, Engleskoj, a sada i u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. U  Dubaiju ona danas nastoji biti glas Pravne komore Srbije i podrška u poslovanju pravnika, članova Pravne komore Srbije, ali i privrednika Republike Srbije i regiona.

 

Gordana, kada govorimo o Ujedinjenim Arapskim Emiratim, da li je moguće porediti Dubai nekad i sad?

 

Kada pomislimo na Dubai, prva asocijacija je blještavilo, luksuz, impresivna arhitektura gde mašta postaje stvarnost, a futurističke građevine postaju impresivna zdanja. 

 

Na samom početku treba istaći da je Dubai grad gde više ne postoji razlika između nemogućeg i mogućeg. Pre samo nekoliko decenija to nije bio slučaj i niko nije mogao naslutiti da će Dubai biti grad budućnosti, grad koji će povezati, ali i na inovativan način usaglasiti tradiciju sa modernim, u svim oblastima života.

 

Kada se vratimo nekoliko decenija unazad, treba istaći da je ekonomija ovog pustinjskog dijamanta bila zasnovana na prihodima od trgovine, pomorstva, plantaža urmi nomadskih plemena, ribolova i lova na školjke. 

 

Nafta je otkrivena 1960, a naftni prihod počeo je da pritiče 1969. godine i upravo je taj naftni prihod u velikoj meri doprineo, ali i ubrzao dalji razvoj grada, posebno od kada su 1971. godine Dubai i šest ostalih emirata oformili Ujedinjene Arapske Emirate. 

 

Znajući da reserve nafte neće trajati večno, tadašnji Šeik Dubaija, veliki vizionar, Rashid bin Saeed Al Maktoum, kanalisao je prihode od nafte u svoju tadašnju viziju stvaranja najveće svetske turističke destinacije. Ako me pitate da li je uspeo da ostvari svoju viziju, moj odgovor je da je uspeo i više od onoga sto je očekivao u to doba. Ono što je on vizionarski započeo, se  uspešno realizuje i još uvek je u fazi ekspanzije, brišući granice između sadašnjosti i budućnosti u mnogim oblastima, a posebno u oblasti arhitekture.

 

Za poslednjih 50 godina UAE uspeli su da povećaju BDP 247 puta, gde je učesće nafte u GDP-u manje od trećine, u poređenju sa više od 90% u 1971. godini, a glavni izvor prihoda su turizam, nekretnine, građevina, finansijske usluge i usluge osiguranja, proizvodnja, prodaja i distribucija. 

 

Koji je vizija razvoja Dubaija i UAE?

 

Inspirisan prošlošću, Šeik Mohammed bin Rashid Al Maktoum, potpredsednik UAE, premijer Vlade UAE, ministar odbrane u Vladi UAE i vladar Dubaija, svojom proaktivnom strategijom ekonomskog razvoja i strategijom privlačenja stranih investicija, ali i svojim ličnim nemerljivim doprinosom stvara preduslove da Dubai stekne ulogu globalnog investicionog centra.

 

Investicioni pokazatelji poslednjih godina pokazuju kontinuirano, ali i stabilno povećanje stranih investicija, što je nedvosmisleno rezultat aktivnih mera i aktivnosti u odnosu prema stranim investitorima i sistemskim problemima koji karakterišu poslovni ambijent. Slobodno se može sa ponosom istaći da je Dubai uspeo da privuče veliki broj investitora koji nastavljaju da investiraju i učestvuju u daljem razvoju grada, ali i razvoju UAE na državnom nivou.

 

Vlada UAE odlučna je u kreiranju ekonomske politike u kojoj će UAE postati moderna ekonomija, koja će postati lider u regionu i svetu. Ta determinisanost vidi se i iz programa „UAE Centennal 2071“, kojim je planirano da do 2071. godine UAE postanu ne samo najveći investicioni centar, već i najveći centar umova, ideja i talenata, sa mogućnošću da se istima ponude najbolje opcije za korišćenje njihovih potencijala.

 

Radi sprovođenja tog plana, Ministarstvo ekonomije UAE je 2019. godine predstavilo više nego uspešan i ambiciozan pedesetogodisnji plan, kojim se daju smernice za integirasanu ekonomiju, preduzetništvo, sa akcentom na razvoj malih i srednjih preduzeća, turizam, strane investicije, izvoz i privlačenje i zadžavanje talenata u raznim oblastima privređjivanja.

 

 

Poznato nam je šta predstavljaju Ujedinjeni Arapske Emirate, ali šta je to što UAE čini atraktivnom investicionom destinacijom i izdvaja ih od ostalih država i koji su sektori privrede koje su najinteresantniji za investicije?

 

Ono sto UAE čini atraktivnom investicionom destinaciom je stabilno poslovno okruženje i ekonomsko-pravni okvir koji omogućava privlačenje najvećih potencijala u svim oblastima privređivanja. 

 

Sektori privrede koji po Vladinim pokazateljima u ovom trenutku pokazuju najveći investicioni upliv su u oblasti tehnologije, veštačke inteligencije, istraživanja i razvoja, digitalne ekonomije koja stimuliše inovaciju i poboljšava ekonomske mere. 

 

Koji su benefiti, odnosno pogodnosti za investitore u UAE?

 

Pravni i regulativni okviri UAE, kao i mere aktivne ekonomske politike koje prate viziju UAE da postanu jedna od vodećih ekonomija i investicionih destinacija ne samo u regionu, već i na svetskom nivou pružaju mnoge pogodnosti investitorima u UAE. Kompanijsko pravo iz 2020. godine je značajni skok u smislu približavanja pravnog sistema potrebama pojačanog podsticaja investicija. Istim je predviđeno više mera za privlačenje stranog kapitala. 

 

Jedna od mera je pravo 100%  svojine investitora na osnovanom privrednom subjektu, koje se može osnovati u gotovo svim sektorima privrede, sa izuzetkom sektora koji imaju uticaj na strategiju ekonomske politike zemllje.

 

Privredni subjekti mogu biti osnovani u različitim zakonom određenim pravnim formama, bez obaveze postojanja lokalnog partnera. Investitori mogu imati pravo na potpunu kontrolu svojih udela u kompaniji, pri čemu predsednik Upravnog odbora akcionarskog društva, kao i većina članova odbora ne moraju biti državljani UAE. 

 

Ne postoji minimalni iznos uloga za društva s ograničenom odgovornošću. 

 

Propisane su veoma niske carinske tarife, koje se kreću između 0-5%, bez poreza na dohodak za pojedince, investitore ili kompanije, sa izuzetkom na naftne kompanije i ogranke stranih banaka. 

 

Dozvoljen je transfer profita pojedinaca i investitora u potpunosti. Jedna od mera podsticaja investicija je uvođenje zlatne vize za investitore, u rasponu od 5 do 10 godina. 

 

UAE su propisali i predvideli brzu i pojednostavljenu procedura osnivanja privrednih subjekata, koja se može obaviti digitalnom platformom „Bashar, za samo 15 minuta, u bilo koje vreme, sa bilo kog dela sveta. 

 

Treba takođe istaći da postoji 40 slobodnih zona, u kojima registrovani privredni subjekti rade po specifičnoj regulativi slobodnih zona, a kompanije registrovane u njima imaju karakter offshore kompanija.

 

U cilju zaštite investicija, UAE su potpisale vise od 135 ugovora sa zemljama širom sveta kojima omogućava investitorima i zaposlenima da nesmetano posluju i uživaju u poslovanju u kojima ne postoji porez na dobit i dohodak, kao i 101 ugovor o zaštiti i podsticaju investicija kojim se štite investitori od nekomercijalnih rizika, kao sto su nacionalizacija, eksproprijacija, konfiskacija i zamrzavanje. 

 

Da li su uslovi za poslovanje identični u svim delovima UAE i sta su slobodne zone?

 

Ono što Dubai čini veoma privlačnom destinacijom za investicije, a što istovremeno predstavlja važan pokretač ekonomskog razvitka UAE bilo je i otvaranje specijalnih ekonomskih zona (SEZ),  među kojima je Dubai Internacionalni Finansijski centar (DIFC), kao i više od 40 multidisciplinarnih slobodnih zona u svim delovima UAE.

 

Slobodne zone svojom visokorazvijenom infrastruturom i mogućnošću pružanja različitih usluga, stvaraju veoma povoljnu poslovnu klimu za poslovanje, skraćuju vreme i poboljšavaju kvalitet rada. U isto vreme, slobodne zone omogućavaju stranim investitorima 100% svojine na osnovanim privrednim subjektima, 100% repatrijacije  kapitala i profita, 100% oslobađanja od poreza na dohodak i dobit, 100% osobađanja od carina.

 

Privrednim subjektima osnovanim u slobodnim zonama omogućen je brzi pristup regionalnom i globalnom trzištu, brza i laka procedura osnivanja, koja se razlikuje od vrste slobodne zone u kojoj se registruje privredni subjekat, kao i aktivnosti kojom će se baviti, a omogućen je i nezavisan zakonski i regulatorni sistem koji se odnosi na subjekte registrovane u toj zoni.

 

Kompanije osnovane u slobodnim zonama tretiraju se kao offshore kompanije i atraktivne su za one koje nameravaju da UAE koriste kao bazu za proizvodnju ili distribuciju, a većinu svog poslovanja realizuju izvan UAE. 

 

 

Šta je DIFC?

 

Dubai Internacionalni Finansijski centar (DIFC) je vodeći finansijski centar za Srednji istok, Afriku i Južnu Aziju (MEASA), koji preko Dubaija povezuje ovaj brzorastući region sa ekonomijama Azije, Evrope i Amerike. 

 

DIFC obuhvata 72 zemlje sa približnom populacijom od 3 biliona i nominalnim BDP-om od 8 triliona US$. Spremnost UAE da postanu vodeći finansijski faktor u regionu i svetu vidi se iz osnivanja DIFC-a, kao jednom od specijalnih eknomskih zona.  Federal Law No. (3) iz 2002, a kasnije i Low No. (9) iz 2004 godine, propisuje puni administrativni, regulatorni i sudski indentitet DIFC-a. 

 

DIFC ima svoj set građanskih i privrednih zakona i propisa koji su zasnovani na internacionalnim principima i principima Engleskog običajnog prava, a koji su oblikovani u skladu i na osnovu potreba poslovnog okruženja DIFC-a. Federal Law No. (8) od 2004. daje DIFC-u nezavisnu jurisdikciju u okviru UAE. 

 

Svi privredni subjekti registrovani u okviru  DIFC-a ne samo da posluju u skladu sa regulatornim okvirima ustanovljenim u DIFC-u, već poštuju propise DIFC-a i u slučaju spora. Dubai Law No.(5) od 2021. godine, osniva čak i tri nezavisna tela u DIFC-u, radi razvoja poslovanja samog centra, i to: DIFC Autority, Dubai Finanscial Services Autority (DFSA) i DIFC Court.

 

Smešten u centru Dubaija, sa najbolje opremljenim tehnološkim prostorom, DIFC je dom oko 4031 kompanija u ovom trenutku, u kome radi oko 29700 ljudi. DIFC je vodeći finansijski centar koji pruža ultra moderan poslovni prostor za tehnološke start up kompanije i preduzetnike, ali isto tako sadrži  čitav spektar kompanija iz finansijskog i nefinansijskog sektora ukljućujući tu i banke, kompanije u oblasti osiguranja, kao i globalne korporacije.

 

Kako izgleda život u Dubaiju?

 

Nemoguće je doći u Dubai i ostati ravnodušan. Futuristička arhitektura, luksuzni restorani i tržni centri ostavljaju bez daha. 

 

Prelepe peščane plaže s pogledom na svetski najatraktivnija zdanja čine Dubai jednim od najpoželjnijih destinacija. Kao suprotnost ovom monumentalnom blještavilu, istoriju starog Dubaija i načina života u njemu, možete najbolje videti u Dubai Creek-u.

 

Nezaboravno je iskustvo ploviti kanalima vodenim taxijem „abras“, koji vas vodi direktno do Golden i Spice Souka, gde možete osetiti atmosferu starih pijaca, sa neizbežnim cenkanjem kao osnovnim metodom rada trgovaca na tezgama. Neizostavno je doživeti pustinjski safari i posetiti beduinsko selo, gde se slikovito može dočarati Dubai od pre pedesetak godina. 

 

Sva ova raznolikost koju pruža Dubai, razlog je što je to sada grad sa 200 nacionalnosti, od kojih strani državljani čine 80% stanovništva. Jedan od razloga što sve više stranaca dolazi da živi ovde je i činjenica da je Dubai rangiran kao 7. najbezbednije mesto za život na svetu. 

 

Dubai ima odličan edukativni sistem, sa oko 60 prestižnih internacionalnih univerziteta i 16 različitih akademskih programa.  Zdravstveni sistem spada u prvih 20 svetskih zdravstvenih sistema, sa odličnom infrastukturom drumskih, pomorskih i avio puteva. Dubai aerodrom je trenutno jedan od nafrekventnijih aerodroma koji povezuje vise od 240 destinacija preko svih kontinenata i više od 100 avio linija.  Sve ovo sugeriše da bi svi barem jednom trebali doći u Dubai i videti mesto gde se prošlost i budućnost prepliću i gde snovi dobijaju svoj oblik.

 

Za kraj, koje su aktivnosti Pravne komore Srbije, odnosno predstavništva Pravne komore Srbije u Dubaiju?

 

Ono na cemu se mi fokusiramo je internacionalizacija poslovanja Pravne komore Srbije. Naša misija je pružanje stručne i kvalitetne pravne pomoći svim pravnicima, članovima Pravne komore Srbije, kao i povezivanje i saradnja sa eminentnim stručnjacima iz oblasti prava, državnim organima i privrednim subjektima u UAE. Saradnja, stručnost i profesionalizam su vrednosti kojima težimo u uspostavljanju međusobne saradnje, kako bi kvalitet pruženih usluga bio na najvišem nivou.