Nijedna osoba koja obavlјa javnobeležničku delatnost nije uhapšena, a osobi sa inicijalima Ž.B, koji je danas lišen slobode, prestala je javnobeležnička delatnost pre više od sedam godina.

 

Ž.B. je obavlјao javnobeležničku delatnost u Pančevu od septembra 2014. do oktobra 2015. kada je suspendovan, nakon što je kontrolom Komore utvrđeno niz nepravilnosti u njegovom radu. U disciplinskom postupku izrečena mu je kazna oduzimanja prava na obavlјanje javnobeležničke delatnosti, a konačno je rešenjem ministra pravde utvrđeno da je javnom beležniku Ž.B. prestala delatnost pismenim otkazom 30.12. 2015. godine.

 

Javnobeležnička komora Srbije insistira na striktnom pridržavanju propisa i u svakoj kontroli, bilo u redovnom nadzoru, bilo vanrednom, kao što je to bilo u slučaju Ž.B, utvrđuje da li beležnici postupaju u skladu sa zakonima i propisima.

 

Takođe, javni beležnici i njihova Komora, kao profesionalno udruženje, insistiraju na odgovornosti svakog pojedinca koji obavlјa ovaj posao, upravo radi podizanja nivoa pravne sigurnosti.

 

Javnobeležnička komora Srbije pozdravlјa sve akcije nadležnih organa u kojima se utvrđuje odgovornost i onih lica koja su obavlјala javnobeležničku delatnost i, u skladu sa Zakonom, uvek je spremna da pruži podršku istražnim organima.

Aktuelno